Lees verder
Ecomatters heeft in opdracht van InvestNL een overzichtsrapport geschreven over ‘Biopolymers from a regulatory perspective’. Het rapport gaat over de ontwikkelingen inzake regelgeving van biobased plastics door de hele keten zowel op EU als NL niveau.

Het rapport bespreekt de relevante regelgevende implicaties voor de succesvolle marktintroductie van biobased polymeren. Net als bij de levenscyclusbeoordeling (LCA), waarbij de volledige levenscyclus van een product of proces (van de wieg tot het graf) wordt beoordeeld op milieueffecten zoals het broeikaseffect, zijn er pakketten van regelgeving voor elke stap in de levenscyclus van biogebaseerde stoffen, materialen en artikelen.

Naast een momentopname van alle relevante bevindingen over en een leesbare samenvatting van de besproken regelgeving, is het ook een gids die als  leidraad kan worden geraadpleegd.