“Simpel communiceren over complexe producten en processen”
“Simpel communiceren over complexe producten en processen”

Heldere en consistente communicatie is onmisbaar om de marktacceptatie van biobased producten van de grond te krijgen. Dat werd duidelijk tijdens de Biobased Business Development Dag (BBDD) in Gent, op 19 november 2019.

Lees meer
A carbon footprint assessment of multi-output biorefineries with international biomass supply: a case study for the Netherlands.
A carbon footprint assessment of multi-output biorefineries with international biomass supply: a case study for the Netherlands.

Het gebruik van biomassa voor de productie van grondstoffen voor de chemische industrie, biobrandstoffen en energie krijgt steeds meer maatschappelijke aandacht. We willen emissies van broeikasgassen (GHG) besparen door over te gaan op biomassa, maar is dat inderdaad zo efficiënt? Het gesleep met biomassa over de hele wereld kost toch…

Lees meer
PERSBERICHT Project Grenzeloos Biobased Onderwijs
PERSBERICHT Project Grenzeloos Biobased Onderwijs

Dordrecht, 29 oktober 2019 Met de lancering van een digitaal biobased netwerk en een resultatenboek legt het   de opgedane kennis en ervaring vast voor de toekomst en sluit daarmee het project af. Veertien Vlaamse en (Zuid-)Nederlandse onderwijs- en kennispartners en belangenbehartigers van de biobased sector hebben sinds de start…

Lees meer