Lees verder
Op het Techpark in Delft kwamen op woensdag 4 maart de afgevaardigden van 22 organisaties bijeen voor de officiële start van het samenwerkingsprogramma rond biobased asfalt. De naam van het programma is CHAPLIN. Dat staat voor Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN. De samenwerking heeft als doel om de ontwikkeling en commercialisatie van ligninehoudend asfalt te stimuleren, daarmee een bijdrage te leveren aan het vergroenen van de wegenbouw industrie en zo CO2 te reduceren. Het eerste project loopt al: CHAPLIN TKI. Dit project is gericht op lignine gebaseerd asfalt te ontwikkelen tot TRL 6 waarbij ook Nederlandse lignine wordt getest. Tevens wordt een lignine modificatie toegepast waarmee superieure eigenschappen voor o.a. ZOAB gerealiseerd kunnen worden.
Ine Luijten

Biomassa in plaats van fossiele grondstoffen
Het innovatieve CHAPLIN programma ontwikkelt asfalt  op basis van lignine. “Er is wereldwijd veel belangstelling voor lignine als duurzame grondstof voor bio-asfalt,” aldus lignine-expert Richard Gosselink van Wageningen Food & Biobased Research, partner in het CHAPLIN programma en projectleider van CHAPLIN TKI. “De sector wil geleidelijk af van het gebruik van bitumen uit aardolie. Bio-asfalt wordt soms al als voorwaarde genoemd in aanbestedingen vanuit de overheid. Het is een goede vervanger voor fossiele bitumen, waarvan de natuurlijke voorraad uiteindelijk op raakt. Lignine komt in enorme stromen vrij in processen van papierproductie en bij de productie van bio-ethanol. Het blijft daar over als een reststroom die veel beter benut kan worden. Door toevoeging van lignine, kunnen we het asfalt momenteel voor 50% vergroenen en zo’n 30°C minder warm produceren en aanbrengen. Dat scheelt al zo’n 20% CO2 en de helft aan fossiele brandstoffen. Bovendien is lignine interessant omdat het, net als bitumen, structuur en stevigheid geeft aan asfalt en CO2 vastlegt voor langere tijd.”

Ketenbrede samenwerking
Het unieke van het CHAPLIN programma is dat de hele keten vertegenwoordigd is. Van grondstofleverancier tot wegenbouwer en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Joop Groen, initiator en programmaleider vanuit de stichting Circular Biobased Delta: “Zowel de kick-off van het onlangs gestartte deelproject CHAPLIN TKI, als de officiële start van het brede programma op 4 maart in Delft waren inspirerend. Er zit veel energie op door het grote gezamenlijk belang dat ervaren wordt: verduurzaming van asfalt én een gezonde business case creëren, die op te schalen en te commercialiseren is. De onderzoeksresultaten van de kleinschalige toepassingen tot nu toe wijzen uit dat dit haalbaar is. De partners kunnen als eerste partijen deelnemen in de deelprojecten rond biobased asfalt en daarmee nieuwe markten creëren. Robbert Naus van Dura Vermeer: “Het is best bijzonder dat verschillende bouwers met elkaar in zo’n programma stappen waarbij je behoorlijk transparant naar elkaar bent. Maar we zijn ons allen ervan bewust dat we samen sneller vooruit komen omdat we kennis, netwerken, faciliteiten en risico’s met elkaar kunnen delen.”

 Partners CHAPLIN programma
Het consortium bestaat uit bedrijven, overheden en kennispartijen: Rijkswaterstaat, de provincies Zuid Holland, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, de gemeente Bergen op Zoom, Dura Vermeer, H4A, NTP, Latexfalt, Roelofs Groep, Vertoro, Avantium, Praj, Boskalis, Universiteit van Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, TNO, Q8 Research en Asfalt Kennis Centrum. Programmaleider Joop Groen: “Partijen die alsnog willen aanhaken, nodig ik van harte uit om zich bij mij te melden. Voorwaarde voor deelname aan CHAPLIN is dat je iets kunt toevoegen aan onze samenwerking.”

Aanjager van CHAPLIN is Circular Biobased Delta
Circular Biobased Delta is een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie het unieke en groeiende ecosysteem in de Delta regio biedt. De stichting heeft een coördinerende rol in dit netwerk en heeft als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. CHAPLIN is een van de flagshipprogramma’s die de stichting initieert. Biorizon en Sugar Delta zijn andere voorbeelden van projecten waarmee de stichting het bedrijfsleven inspireert en faciliteert. Circular Biobased Delta richt zich met name op de sectoren bouw/infra, verpakkingen en biobrandstof met als uiteindelijk doel over 10 jaar 10 megaton COuitstoot te reduceren.