OnderwijsOnderzoekGroene Chemie

Drijvende waterplanteilanden verbeteren waterkwaliteit en biodiversiteit

Dutch Water Tech maakt biobased waterplanteilanden op Green Chemistry Campus dankzij stimuleringsregeling

Op drijvende planteneilanden groeien water- en oeverplanten op plaatsen waar dit normaal niet mogelijk is. Met hun wortels nemen de waterplanten stikstof en fosfor op en dit vermindert (blauw)algengroei. Daarnaast trekken waterplanteilanden amfibieën, vissen, watervogels, bijen en andere insecten aan. Dit is niet alleen positief voor de biodiversiteit, het maakt het water ook schoner.

100% circulair en biobased

De waterplanteilanden die tot dusver worden gebruikt, bevatten plastic en coatings met petrochemische bestanddelen. Zowel de productie van deze componenten als de toepassing in water heeft een negatief effect op ons leefklimaat. Daarom ontwikkelt Dutch Water Tech samen met de Green Chemistry Campus biobased componenten voor waterplanteilanden. In plaats van aardolie, vormen hernieuwbare, plantaardige grondstoffen zoals bamboe de basis. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen bio-afbreekbaarheid en robuustheid. Daarvoor zorgen een speciaal biobased materiaal en een coating van het aan de Green Chemistry Campus verbonden bedrijf Impershield.

Dutch Water Tech bouwt de eilanden in de demo facility van de Green Chemistry Campus en test ze in een vijver van de gemeente Bergen op Zoom aan de Burgerhout/Moerweg/ Randweg West. Zo ontstaat inzicht in de levensduur van de eilanden, welke plantensoorten het meest geschikt zijn en de hoeveelheid CO2, stikstof en fosfor die de eilanden vastleggen.

Jeroen de Lange, wethouder economie, sociale zaken en werkgelegenheid van de gemeente Bergen op Zoom: ”Dutch Water Tech bouwt aan de circulaire economie. Ze innoveren en brengen duurzame producten op de markt. Dit sluit precies aan bij de maatschappelijke opgaven en een van de speerpunten op de Brabantse Wal, de biobased economy. Juist voor dit soort initiatieven hebben we samen met de provincie Noord-Brabant de stimuleringsregeling ingesteld.”

€ 1,2 miljoen voor biobased MKB

De gemeente Bergen op Zoom stelde in september 2020 met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, € 1.187.500 beschikbaar voor midden- en kleinbedrijven (MKB) uit de Europese Unie die actief zijn in de biobased economy. Hiermee kunnen bedrijven hun biobased productieprocessen, producten of innovaties verder ontwikkelen of opschalen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de faciliteiten op de Green Chemistry Campus.

Met de regeling wil de gemeente het aantal succesvolle biobased innovaties en product-markt-combinaties vergroten en daarmee een versnelling aan de biobased economy geven. Zo wordt de impact van de biobased economy op het halen van de CO2-doelstellingen vergroot. De regeling maakt de West-Brabantse economie toekomstbestendiger en behoudt en creëert werkgelegenheid. Door de regeling stijgt het aantal gebruikers van biobased diensten en faciliteiten. Dat is goed voor de ontwikkeling van de regio West-Brabant als internationaal topcluster voor biobased en circulaire economie. Het verbindt nieuwe bedrijven aan Bergen op Zoom en de bredere regio en versterkt de beoogde synergie-effecten van het ecosysteem.

Dutch Water Tech is het tweede bedrijf dat gebruik maakt van de stimuleringsregeling. Eerder werd bekend dat Fruitleather een bijdrage kreeg voor het doorontwikkelen van een plantaardig alternatief voor leer op basis van mango’s. Per aanvraag is maximaal € 95.000 beschikbaar in de vorm van cofinanciering. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij de Campus.

Dutch Water Tech

Dutch Water Tech verbetert de waterkwaliteit van stedelijke waterpartijen en rioleringsstelsels met duurzame oplossingen zoals drijvende eilanden met waterplanten en preventief werkende, duurzame producten om slibafzetting te voorkomen. Veelvoorkomende problemen als blauwalgen, organische sliblagen en lage biodiversiteit worden zo voorkomen of opgelost. Neem voor meer informatie contact op met oprichter Mark den Dubbelden via mdd@dutchwatertech.nl of +31 (0)164 770 865.

Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus is een incubator voor ondernemers die hun biobased of circulaire innovatie op willen schalen. De Campus biedt laboratoria, een demo facility, kantoor- en vergaderruimtes, technologische en bedrijfskundige expertise en een levendige community van gelijkgestemde ondernemers die elkaar graag verder helpen. Neem voor meer informatie contact op met business development manager Marcel Ernes via m.ernes@greenchemistrycampus.com of +31 (0)6 40 33 17 66.

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom is de centrale gemeente op de Brabantse Wal. De gemeente is het hart van de Zuidwestelijke Biobased Delta. Neem voor meer informatie contact op met communicatieadviseur Peter van der Graaf via p.vandergraaf@bergenopzoom.nl of +31 (0)6 4305 5253