DossierGroene Chemie

CIRCUROAD (voorheen CHAPLIN)

CHAPLIN– ketensamenwerking voor biobased, CO2-reducerend asfalt

In het programma CHAPLIN werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om bitumen, het fossiele bindmiddel in asfalt, te vervangen door biobased grondstoffen die de CO2-uitstoot sterk reduceren.

Een voorbeeld van een biobased grondstof voor bindmiddel in asfalt is lignine. Deze stof zorgt voor stevigheid in hout en planten en komt als reststroom vrij bij de productie van onder andere papier en cellulose, maar ook in bioraffinaderijen. Het neemt koolstofdioxide op uit de atmosfeer en als lignine in asfalt verwerkt wordt, legt het de CO2 voor lange tijd vast in de weg. Daarmee levert CHAPLIN een belangrijke bijdrage aan het vergroenen van de wegenbouwindustrie en CO2-reductie. Bovendien bieden we de wegenbouw een alternatieve grondstof. Door verbetering van de raffinageprocessen van aardolie komt de kwaliteit én de beschikbaarheid van het restproduct bitumen namelijk steeds meer onder druk te staan. Dat effect wordt nu door geopolitieke spanningen nog versterkt.
De vervanging van bitumen door een biobased bindmiddel vergt zeer innovatieve nieuwe technologieën waar de leden van CHAPLIN al diverse successen mee hebben geboekt. Het bio-asfaltconcept met lignine wordt nu verder opgeschaald en geïndustrialiseerd. Inmiddels zijn ongeveer 25 proefvakken aangelegd op verschillende wegen en met verschillende asfaltsamenstellingen. De hieruit verkregen testresultaten zijn nodig om te leren en verder door te ontwikkelen. Daarnaast krijgen we inzicht in de klimaat- en milieuprestaties van bio-asfalt op ligninebasis. Deze zijn tot dusver zeer veelbelovend. Uit de berekeningen blijkt dat we nu al tot 75% CO2 reductie kunnen realiseren! Alleen al in Nederland ligt 136.000 kilometer asfalt, dus het potentieel van deze innovatie is enorm.

Ketenbrede samenwerking

Het unieke van het CHAPLIN-programma is dat de hele keten is vertegenwoordigd. Van grondstofleverancier tot wegenbouwer en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Platform WOW, een samenwerkingsverband van weg- en waterbeheerders, beloonde CHAPLIN met de WOW-prijs voor het meest inspirerende en innovatieve samenwerkingsprogramma.

Downloads en rapporten

Wie werken er samen?

De CHAPLIN-samenwerking bestaat uit bedrijven (wegenbouwers, asfaltproducenten en lignineleveranciers) en overheden (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten), gesteund door research- en technologiepartijen (Universiteit van Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, TNO, Q8 Research en het Asfalt Kennis Centrum). We ontwikkelen de technologie en stimuleren de marktintroductie om zo een grote bijdrage te leveren aan duurzame wegverharding.

Programmaleider Joop Groen: “Als je iets toe kunt voegen aan onze samenwerking binnen CHAPLIN, dan nodig ik je van harte uit om je bij mij te melden.”

Circular Biobased Delta: aanjager van CHAPLIN

Circular Biobased Delta is een triple helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie het unieke en groeiende ecosysteem in de Delta regio biedt. De stichting heeft een coördinerende rol in dit netwerk en heeft als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. CHAPLIN is een van de flagshipprogramma’s die de stichting initieert.
Neem voor meer informatie contact op met CHAPLIN programmaleider Joop Groen via joop.groen@biobaseddelta.nl of +31 (0)6 51 91 80 96.