OnderzoekGroene Chemie

CHAPLIN XL van start

chaplin

Naast het door het programma TKI BBEG gefinancierde CHAPLIN programma is in April 2020 ook het zusterproject CHAPLIN XL van start gegaan. Dit complementaire project gaat nog een paar stappen verder: zo is onder andere voorzien dat een volledige teststrook gebruik zal maken van Avantium lignine (afkomstig uit de Dawn pilot installatie in Eemhaven), naast drie andere proefstroken.

Verder zullen asfaltcentrales omgebouwd worden waardoor de technologie van op lignine gebaseerd asfalt opgeschaald kan worden tot TRL 6/7. Naast gebruik van ‘verse’ lignine en ‘vers’ asfalt zal ook gerecycled asfalt in combinatie met lignine verwerkt worden in de proefstroken.

In diverse lagen van het wegdek worden verschillende samenstellingen gebruikt. Deze varianten worden vervolgens uitgebreid getest op ARBO- en milieutechnische aspecten, maar ook de gebruiksfase (bijvoorbeeld de rolweerstand) zal onderzocht worden. Door uitgebreide levenscyclusanalyses zal de milieuprestatie en de klimaatwinst over hele keten in kaart worden gebracht. Tevens wordt de techno-economische haalbaarheid geanalyseerd. De eerste proefstrook zal na verwachting na de bouwvak gerealiseerd worden; de uiteindelijke resultaten verwachten we in het voorjaar van 2021 te kunnen publiceren.

Het project ontvangt subsidie vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie- Circulaire Economie regeling. Binnen deze regeling is een focus op het gebruik van biobased grondstoffen: hierbij gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Het CHAPLIN-XL programma past naadloos binnen deze doelstelling. RVO tekende daarom voor 1,5 miljoen euro subsidie; het consortium rond het programma CHAPLIN investeert de overige ruim 2 miljoen euro.

Dat Nederland voorop loopt in de verduurzaming van de wegenbouw is mede te danken aan de unieke samenwerking van partners langs de hele waardeketen, gesteund door research- en technologiepartijen. Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten zijn als wegbeheerders sterk betrokken.  In dit specifieke project zijn de Universiteit Utrecht (UU), Asfalt Kennis Centrum (AKC), Avantium Chemicals BV. (AVT), Circular Biobased Delta (CBBD), H4A, Roelofs Wegenbouw bv, Wageningen Food and Biobased Research (WFBR) betrokken.