Agro meets chemistry

Onder de vlag van de Biobased Delta werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit Zuidwest-Nederland aan de biobased economy. De regio Zuidwest-Nederland is koploper in deze nieuwe economie. Er is hier een grote agro-, tuinbouw- en chemiesector en de geografische ligging op de as Antwerpen-Rotterdam is gunstig. Dat maakt de regio ondernemend, onderscheidend én toepassingsgericht. De ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit de Biobased Delta werken bovendien grensoverschrijdend: er zijn samenwerkingsverbanden met soortgelijke organisaties in onder andere Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Noordrijn-Westfalen en Canada. Bundeling van krachten zorgt voor de groei van de biobased economy.