Wie we zijn en wat we doen

De Stichting Bio Based Delta is een samenwerking van provincies, bedrijven en kennisinstellingen in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Samen lopen we voorop in het ontwikkelen van een duurzame ‘biobased’- economie. We steunen daarom bovenregionale initiatieven die zich richten op het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemie, de bouw en de verpakkingsmaterialen. Natuurlijke reststromen uit land- bos- en tuinbouw, zoals van suikerbieten, mais, hennep en hout maar ook organische reststromen van industrie en waterzuivering, gaan zo het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.

We doen dat op verschillende manieren:

  • Door innovatieve startups te koppelen aan gevestigde bedrijven.
  • Door duurzame investeerders te helpen met het ontwikkelen van ijzersterke businesscases.
  • Door het verleiden van investeerders.
  • Door het versterken van de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.
  • Door een krachtige lobby richting lokale besturen, Den Haag en in Brussel.
  • Door bijeenkomsten te organiseren waarin partners van binnen en buiten de regio aan elkaar worden gekoppeld.

Waarom we bestaan

Als bewoners en gebruikers van een kwetsbare delta-regio realiseren we ons dat onze economie veel duurzamer moet. De Biobased Delta voelt zich daarin gesteund door de doelstellingen die internationaal (het klimaatakkoord van Parijs) en nationaal (zoals het grondstoffenakkoord) zijn geformuleerd. We zien de noodzakelijke transitie ook als een kans die niet gemist mag worden. De groene economie van de toekomst biedt de bedrijven in onze regio enorme economische mogelijkheden. Bovendien zien de bedrijven en kennisinstellingen in de Bio Based Delta de transitie als een creatieve uitdaging om samen te werken aan de ontwikkeling van duurzamere, betere en mooiere producten.