De kracht van de Biobased Delta

Het Deltagebied loopt bij ontwikkeling naar een Bio Bases Economy voorop door:

  • Innovatieve Bedrijven: De provincies Brabant, Zeeland en Zuidholland zijn de thuisbasis voor de bedrijven die een sleutelrol in de transitie gaan spelen. Een zeer moderne agrarische industrie is de producent van biomassa. De Delta is het hart van de chemische industrie die op zoek is naar de vervanging van fossiele brandstoffen. Ook een sterk ontwikkelde bouwsector en verpakkingsindustrie in de regio maken de stap naar biobased.
  • Strategische ligging: De Delta Regio ligt in het economische hart van Europa. Biobased grondstoffen worden via de havens van Rotterdam en Amsterdam aangevoerd. Productie en verwerking vindt in de regio plaats. Goederen en producten kunnen dankzij excellente verbindingen via water, spoor en weg naar het Ruhrgebied en andere industriële centra worden vervoerd.
  • Een ijzersterke kennisinfrastructuur: In de Delta bevindt zich een aantal kennisinstituten die op het gebied van duurzaamheid tot de wereldtop behoren, zoals de TU-Delft, de TU-Eindhoven en Avans Hogescholen. De lijnen met bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen zijn kort. De kennisinstituten maken de regio de kraamkamer van duurzame productie. Bovendien leveren ze een gestage stroom studenten af die in de duurzame industrie aan de slag kunnen.
  • Zeer krachtige Samenwerking: Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken nauw samen en weten elkaar te vinden. Ze zijn allen gedreven door de economische kansen, de wil om te innoveren en de noodzaak de economie duurzamer en dus biobased te maken. Op deze site vindt u voorbeelden van de resultaten van deze samenwerking.