Curio
KATC
WUR
CO3 Campus
VITO
North Sea Port
TNO
Planet B.io
Brightlands
CoE BBE
Bioprocess Pilot Facility Delft

In deze open-access proeffabriek kunnen bedrijven, kennisinstituten en consortia hun biobased processen opschalen van laboratorium naar industriële productie. BPF heeft een breed scala aan apparatuur, waaronder o.a. pretreatment & hydrolyse, fermentatie, verschillende scheidingstechnieken en andere downstream processing apparatuur, en een aparte food-grade hal met fermentatie en downstream processing.

Bio Base Europe Pilot Plant Desteldonk

Bio Base Europe Training Centre in Terneuzen is een innovatief educatiecentrum dat de ontwikkeling van de biobased economy stimuleert. Dat gebeurt door procesoperators via simulators op te leiden. Of met een expositie voor jongeren en via netwerkactiviteiten tussen bedrijven. De multifunctionele en flexibele proeffabriek (Pilot Plant) in Gent test complete bioraffinageprocessen voor bedrijven op semi-industriële schaal. Van biomassa tot halffabricaat of eindproduct.

Green Chemistry Campus Bergen op Zoom

De Green Chemistry Campus versnelt de biobased economy op het snijvlak van agro en chemie. De campus biedt uitstekende faciliteiten en state-of-the-art bedrijfontwikkelingsprogramma’s. Dit met een focus op biokunststoffen, -chemicaliën en -coatings.

Bio Base Training Centre Terneuzen

Bio Base Europe Training Centre in Terneuzen is een innovatief educatiecentrum dat de ontwikkeling van de biobased economy stimuleert. Dat gebeurt door procesoperators via simulators op te leiden. Of met een expositie voor jongeren en via netwerkactiviteiten tussen bedrijven. De multifunctionele en flexibele proeffabriek (Pilot Plant) in Gent test complete bioraffinageprocessen voor bedrijven op semi-industriële schaal. Van biomassa tot halffabricaat of eindproduct.

Biobased Innovations Garden Colijnsplaat

Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve faciliteert agrarisch onderzoek en demonstratieprojecten. Een voorbeeld is de Biobased Innovations Garden: een internationaal proefcentrum voor de optimalisatie van de teelt en eerste bewerking van groene grondstoffen voor industriële processen. De Biobased Innovations Garden werkt samen met kennisinstituten.

Biopark Terneuzen Terneuzen

Biopark Terneuzen stimuleert en faciliteert de synergie tussen de bedrijven die zijn gevestigd in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Zo is het Biopark betrokken bij WarmCO, een samenwerkingsproject dat restwarmte en CO2 van industriële processen levert aan aanwezige glastuinbouwbedrijven. Het Biopark herbergt ook productielocaties voor brandstof en energie uit biomassa.

Biopolymeer Applicatie Centrum Breda

In het Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC) hebben producenten en verwerkers van biopolymeren de krachten gebundeld om de toepassing van bioplastics te bevorderen. BAC is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers, ontwerpers en andere professionals die overwegen om bioplastics toe te passen.

Biotech Campus Delft Delft

Delft is een belangrijke hotspot voor de ontwikkeling van de biobased economy. Biotech Campus Delft is een nieuwe open innovatiecampus in Europa, gericht op biotechnologie, die de transitie naar een duurzame, biobased economie stimuleert. We ondersteunen de hele innovatiecyclus, van onderzoek tot pilots en product

Industrieterrein Nieuw Prinsenland Dinteloord

Op dit industrieterrein bij Dinteloord wordt de vergroening van de procesindustrie in de praktijk gebracht. Een suikerfabriek, een glastuinbouwbedrijf en diverse andere ondernemingen maken gebruik van elkaars restwarmte. Zo wordt het proceswater van de suikerfabriek gebruikt voor de verwarming van kassen.

Natuurvezel Applicatie Centrum Raamsdonksveer

De focus van het Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC) ligt op hout- en agrovezel ten behoeve van de papier-, karton-, en composietensector. De applicaties zijn gericht op packaging, hygiëne & office papers, bouw en horticulture. Het centrum doet onder andere onderzoek naar het gebruik van natuurvezels in verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie.

Plant One Rotterdam Botlek Rotterdam

Plant One Rotterdam is een kennis- en innovatiecentrum in Rotterdam-Botlek. Hier wordt duurzame procestechnologie, met veel toepassingen in de chemie, getest en gevalideerd.

Port of Moerdijk Moerdijk

In de haven van Moerdijk is de vergroening van de procesindustrie een onderdeel van de bedrijfsvoering. Hier vinden we een mooie combinatie van schone technologie, ontwikkeling en grootschalig gebruik van groene grondstoffen, bio-energie en biobrandstoffen. De aanwezige bedrijven wisselen CO2, water, warmte en biomassa onderling uit.

Port of Rotterdam Rotterdam

De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee en aan de intermodale verbindingen. Daarnaast zijn er 180.000 mensen werkzaam in en voor het haven- en industriegebied. Het is de plek waar grenzeloze ambities worden waargemaakt.

Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld

Het Veenweiden Innovatiecentrum probeert samenwerking te bevorderen en innovatie te stimuleren. Verder probeert het centrum kennis en ervaringen te delen door mensen en kennis met elkaar te verbinden. Het VIC is een open netwerk, waarbij sprake is van direct contact tussen ondernemers, onderzoekers, overheden en onderwijs. Dit moet leiden tot het delen van kennis en ervaring, nieuwe inzichten en samenwerking bij de ontwikkeling van het Westelijk Veenweidegebied.

YES!Delft Delft

YES!Delft is een tech-incubator die ondernemers helpt om technologiebedrijven te bouwen en te laten groeien. De programma’s van YES!Delft maken solide startups van veelbelovende technologische ideeën en teams.