Het Veenweiden Innovatiecentrum probeert samenwerking te bevorderen en innovatie te stimuleren. Verder probeert het centrum kennis en ervaringen te delen door mensen en kennis met elkaar te verbinden. Het VIC is een open netwerk, waarbij sprake is van direct contact tussen ondernemers, onderzoekers, overheden en onderwijs. Dit moet leiden tot het delen van kennis en ervaring, nieuwe inzichten en samenwerking bij de ontwikkeling van het Westelijk Veenweidegebied.