In de haven van Moerdijk is de vergroening van de procesindustrie een onderdeel van de bedrijfsvoering. Hier vinden we een mooie combinatie van schone technologie, ontwikkeling en grootschalig gebruik van groene grondstoffen, bio-energie en biobrandstoffen. De aanwezige bedrijven wisselen CO2, water, warmte en biomassa onderling uit.