Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve faciliteert agrarisch onderzoek en demonstratieprojecten. Een voorbeeld is de Biobased Innovations Garden: een internationaal proefcentrum voor de optimalisatie van de teelt en eerste bewerking van groene grondstoffen voor industriële processen. De Biobased Innovations Garden werkt samen met kennisinstituten.