Hieronder vindt u de projecten waarin gewerkt wordt aan natuurlijke kleurstoffen:

CoE BBE: Biokleur

Binnen het project BioKleur zoekt men naar milieuvriendelijkere alternatieven voor kleurstoffen. Omdat synthetische kleuren zo stabiel zijn worden ze niet afgebroken in het milieu. Synthetische kleurstoffen en hulpstoffen zijn bovendien vaak ook toxisch waardoor een negatief cumulatief effect optreedt voor het milieu. Dit geeft problemen probleem wanneer synthetische kleurstoffen in biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal worden gebruikt en in het milieu terecht komen. Natuurlijke kleurstoffen zijn een mogelijke oplossing die dit probleem kunnen voorkomen.