Hieronder vindt u de projecten waarin gewerkt wordt aan biobased producten voor de landbouw:

Impuls: Biobased Innovation Garden Rusthoeve

De Biobased Innovation Garden Rusthoeve (BIGR) vormt het concentratiepunt voor de ontwikkeling van (nieuwe) teelten voor akkerbouw en keten- en productontwikkeling voor de biobased economy.

CoE BBE: GrasGoed

Maaisel wordt ingezet als innovatieve grondstof! Met het project GrasGoed zullen verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven geven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal.