Wat zijn de wapenfeiten in de eerste fase van de Biobased Delta?

  1. Een coalitie tussen agro-chemie, tussen land- en tuinbouwbedrijven en de chemische industrie. Er is een effectief en goed lopend netwerk gesmeed.
  2. Er zijn verbindingen gemaakt met kenninstituten bij onderwijsinstellingen en er is bestuurlijke ondersteuning verkregen bij provincies en gemeenten.
  3. Het biobased alternatief is op de kaart gezet als een deugdelijk en inspirerend podium, het antwoord op de fossiele brandstoffen en milieuvervuilende producten.
  4. Een aantal tastbare producten is op de markt gebracht. Te denken valt aan bioasfalt, bioaromaten die tot het beste in hun klasse in Europa worden gerekend, bouwmaterialen uit vezels, straatmeubilair en parkbanken uit plantaardige vezels en zelfs een biobased viaduct.
  5. Bedrijven profiteren over en weer van hun expertise en research & development.
  6. De biobased delta heeft zich kunnen presenteren in de media en op demonstraties bij beurzen en events.