Hieronder vindt u de projecten waarin verschillende partijen samenwerken, of een netwerk vormen, op het gebied van de biobased economy:

Vanguard Bioeconomy Pilot

In 2016 startte binnen het Vanguard Initiative de Bioeconomy Pilot voor de leidende biobased regio’s in Europa. Hierbij zijn een zestal businesscases geïdentificeerd, waarvan twee van direct belang zijn voor de Biobased Delta regio: grootschalige lignocellulose bioraffinage (Redefinery) en bioaromaten (Biorizon).

In 2017 zal de meerwaarde van het Vanguard Initiative verder verkend worden voor deze projecten. Hieruit zal blijken wat voor extra’s Vanguard te bieden heeft ten opzichte van de bestaande netwerken in Europa.

Meer informatie over de Vanguard Bioeconomy Pilot vindt u in deze flyer.

Beechwood international

De internationalisering van het Duitse Spitzencluster Bioeconomy onder de naam “Beechwood International” biedt interessante kansen. Voornamelijk voor gezamenlijke projecten met 3BI partners, die versterkt zijn met partners uit Finse CLIC-cluster en leden van het Shanghai Advanced Research Institute.

Op de agenda van Beechwood International staan onder andere hoogwaardige biomoleculen voor additieven aan cosmetica en (dier)voeding en hout-plastic hybride composieten voor de bouw, infrastructuur en automotive-industrie.

BIOpen Project

Begin mei 2017 vond de aftrap plaats van het Horizon 2020 BIOPEN project. Het project bevordert co-innovatie partnerships voor nieuwe producten en markten in de sector. Deze partnerships gebruiken een webgebaseerd open innovatiesysteem, ontwikkeld door IAR. Dit systeem wordt gebruikt ten dienste van de biobased industrie in de clusters in Duitsland, Finland, Polen en Nederland

Biobased Delta doet mee aan het BIOPEN project als een van de vijf clusters. Daarnaast doen drie innovatiebedrijven mee en een nationale technische universiteit. Hieronder volgt een overzicht van de deelnemers:

Clusters:

Innovatiebedrijven:

Universiteit:

Meer informatie vindt u terug op de website van het BIOPEN project.

BIG-C

In 2014 is in het Bio Innovation Growth mega Cluster (BIG-C) de samenwerking bekrachtigd tussen Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Diverse publiek-private organisaties die zich bezighouden met biobased innovatie, waaronder de Biobased Delta, participeren in het cluster.

Het initiatief voor BIG-C komt van BE-Basic (Nederland), CLIB2021 (Noordrijn-Westfalen) en FISCH (Vlaanderen). Stuk voor stuk samenwerkingsverbanden met een focus op de duurzame chemische sector en innovatieve biotechnologie. BIG-C stimuleert de verbinding tussen natuurlijke hulpbronnen uit de drie deelnemende regio’s. Gezamenlijk hebben we een grotere slagkracht om de industrie economisch levensvatbaar en duurzaam te maken. Ook realiseert BIG-C een aantrekkelijker klimaat voor demonstratie- en pilotprojecten vanuit grote innovatieprogramma’s van de Europese Unie.

De Biobased Delta zet binnen het initiatief voornamelijk in op het bioaromaten programma Biorizon. Andere belangrijke onderwerpen zijn “C1 gassen naar chemicaliën”, “biobrandstof voor de luchtvaart” en de opleiding circulaire economie.

S34Growth

Meer interregionale samenwerking om de Europese industrie te vernieuwen. Dat is het doel van het Europese project S34Growth. 10 Europese regio’s uit 8 verschillende landen werken samen binnen het project. Zij hebben onder meer als doel het verbeteren van beleid om samenwerking te vergemakkelijken het beleid efficiënter en minder bureaucratisch te maken. Dat levert ondernemers meer ruimte en mogelijkheden op om stappen te zetten richting een nieuwe economie.