Hieronder vindt u de projecten waarin nieuwe biobased mogelijkheden worden onderzocht:

Biobased Brazil

Avans Hogeschool, HZ University of Applied Science, HAS Hogeschool, de provincies Zeeland en Noord-Brabant (allemaal onderdeel van de Biobased Delta) werken via het Center of Expertise Biobased Economy samen met het regionale bedrijfsleven in Brazilië. Gezamenlijk hebben zij een onderzoekscentrum – Living Lab Biobased Brazil – voor de groene economie opgezet in de stad Belo Horizonte. Deelnemers aan het Lab onderzoeken de mogelijkheden om restproducten te hergebruiken die achterblijven na productieprocessen. Op korte termijn gaan de eerste studenten uit Nederland en Brazilië er aan de slag met stages en afstudeeronderzoeken. Uiteindelijk willen we dit initiatief uitbouwen tot grotere onderzoeksprogramma’s.