De overgang naar een biobased economy vergt niet alleen technologische innovatie, maar vraagt ook om sociale innovatie en investeringen in menselijk kapitaal. Naast onderzoek en ontwikkeling is kennisvalorisatie belangrijker dan ooit. De focus van de Human Capital Agenda van de Biobased Delta ligt op groene chemie met applicaties richting biobased materialen en producten.

Onderwijs- en onderzoeksinstituten zijn belangrijke uitvoerders van deze agenda. Te denken valt aan het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) van de Avans Hogeschool in Breda en de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Ook mbo-instellingen in de Biobased Delta zijn actief bezig met de biobased economy. Het ROC West-Brabant geeft bijvoorbeeld vorm aan een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) biobased economy. Hier worden de werknemers van de toekomst opgeleid, die later in bioraffinaderijen, consortia, biobased bedrijven en onderzoekinstellingen zullen werken.

Ook nodig zijn na- en bijscholing van personeel. Om de voordelen van biobased inkopen over het voetlicht te krijgen, is het bovendien belangrijk publiek en overheden goed voor te lichten. MOOC ‘s (Massive Open Online Courses) vormen wat dit betreft een effectieve, laagdrempelige leermethodiek.