Hieronder vindt u de projecten die ondersteuning bieden bij biobased onderzoek, onderwijs en producten:

Rewin: BioLinX

BioLinX is een Europees H2020 project. De acht partners in BioLinX, afkomstig uit vijf Europese landen, zetten hun expertise in om (oud)deelnemers aan biobased EU-projecten te ondersteunen in het valoriseren van hun innovatie c.q. de projectresultaten.

Voor wie: Bedrijven die hebben deelgenomen aan een biobased EU-project onder FP7, H2020, Life, ERANET, Eurostars e.d. De focus van het betreffende bedrijf of project moet liggen op het gebruik van biobased feedstock (agro, agro resttromen of lignocellulose)

Wat: Het BioLinX Innovation Support Programme bestaat uit allerhande diensten, gericht op het verhogen van het Technology Readiness Level van de innovatie en het ‘vermarkten’ van de innovatie en/of onderzoeksresultaten.

Partners: REWIN West-Brabant en TNO (NL), DECHEMA en PNO Consultants (D), Euroep Unlimited (B), Innovation Engineering en SC, Sviluppo Chimica (I), RISE Research Institutes of Sweden (S)

Rewin: BioBase4SME

BioBase4SME adviseert MKB-ers uit Noord-Europa bij het naar de markt brengen van hun biobased innovaties.

Voor wie: Start-ups en MKB-ers

Wat: Ondersteuning bij de doorontwikkeling van biobased onderzoek naar een commerciële innovatie.

Wat bieden we? Trainingen, innovatie bootcamps, workshops en innovatiecoupons er waarde van maximaal € 100.000

Partners: Bio Base Europe Pilot Plant, Biobased Valley en Materia Nova (B), AC3A (F), CLIB2010 (D), RESOURCE (IRE), National Non-Food Crop Centre en University of York (GB) en REWIN West-Brabant (NL)

Impuls: Circulair en biobased vouchers

Circulair en biobesed vouchers zijn bedoeld om innovatieve mkb-ondernemers te stimuleren om nieuwe circulaire en of biobased producten, diensten, processen of concepten te ontwikkelen.

CoE BBE: Biobased Network

In het Biobased Network werken applicatiecentra in de gehele keten binnen de biobased economy samen. Een applicatie centrum is een ontwikkelwerkplaats waar een bedrijf of ondernemer terecht kan met een idee, concept of vraagstuk. Wij faciliteren u graag bij het ontwikkelen van uw biobased product.

Smart pilots

De route richting een biobased economy begint met onderzoek en innovatie, maar hoe brengen onderzoekers en ondernemers hun oplossing vervolgens naar de markt? Het Europese project Smart Pilots helpt daarbij. Onderzoekers en ondernemers kunnen gebruik maken van zogeheten Shared pilot facilities, waar voldoende expertise en onderzoeks- en demonstratiefaciliteiten beschikbaar zijn. Binnen het project wordt gewerkt aan het verbeteren van beleid voor het gebruik van deze faciliteiten waardoor oplossingen nóg sneller hun weg vinden naar de praktijk.