Ondernemen met de Biobased Delta

Samenwerken is de kern van een gezond ondernemingsklimaat. Een plus een maakt drie. In de Biobased Delta hebben uiteenlopende ondernemingen elkaar gevonden bij het zoeken naar producten en halffabrikaten die een antwoord vormen op traditionele fossiele brandstoffen.

Ondernemen met de Biobased Delta betekent dat er een apparaat bestaat dat subsidies aanvraagt en verwerft, dat kennis deelt, dat zijn voelhorens uitsteekt in West-Europa en evenementen organiseert.

Wat is er bereikt?

1. Er is een Green Chemistry Campus opgezet in Bergen op Zoom waar bedrijven kennis uitwisselen.

2. Bedrijven profiteren van het netwerk dat via de Biobased Delta functioneert.

3. Ze profiteren ook van de uitstekende logistiek en het beschikbare potentieel in de delta: havens, beurzen, bijeenkomsten en een goed werkende website.

4. Ze profiteren verder van de steun die de provincies en gemeenten aan de initiatieven verlenen.

5. De samenwerking met de kennisinsitituten, zoals die bij Avans en TNO, is een inspirerende springplank gebleken voor nieuwe aansprekende producten.

6. Biobased inkopen door de provincies biedt ondernemingen een kans een nieuwe afzetmarkt op te zetten.

Het voornaamste wapenfeit is ongetwijfeld het besef dat biobased niet langer een niche is maar een factor waar ondernemers mee rekening dienen te houden. Dat blijkt uit steeds meer supermarkten die alternatieve verpakkingsmiddelen uitproberen, uit bedrijfskantines die het plastic uitbannen en uit het streven van de overheid om de klimaatdoelstelling te halen.