Ondernemen in de Biobased Delta

Sinds de oprichting van de Biobased Delta  in 2012 heeft aan keur aan ondernemingen elkaar gevonden met een centraal doel: producten ontwikkelen en processen op gang brengen die aansluiten bij de circulaire economie. Dat gebeurt aan de hand van drie programma’s: Biorizon, Redefinery, Sugar Delta. Het betreft overwegend agrarische en chemische bedrijven, de een een multinational, de ander een lokale onderneming. Ze hebben gemeen dat ze innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Na de drie flagships komt er nu Ligninnovation bij: een overkoepelende organisatie van ondernemingen die de potentie van lignine als lijmstof uitbuiten. Lignine in hout is na cellulose het voornaamste natuurlijke materiaal: het verleent hout en grassen hun stevigheid maar blijkt dus ook geschikt als lijmstof in bouwmaterialen.

Het voordeel van de BBD is dat ondernemingen onder die paraplu verbindingen met elkaar kunnen aangaan op het gebied van Research & Development. Een bijkomend voordeel is dat de constructie arbeidsplaatsen oplevert en studenten de gelegenheid geeft ervaring op te doen met natuurlijke grondstoffen.

Hoe zien de programma’s er tot dusver uit?

1. In Biorizon hebben ondernemingen een geslaagd antwoord gegeven op aardolie als basis voor aromaten en detergenten. We vergeten wel eens dat schoonmaakmiddelen het milieu (het oppervlaktewater) ernstig belasten. Verder zijn er stappen gemaakt in de verbetering van coatings. Die werden tot voor kort gemaakt uit benzeen, tolueen, xyleen en fenol, kunnen nu vervaardigd worden uit gft-afval en andere natuurlijke bronnen.

2. Onder de noemer van Redefinery zoeken ondernemingen naar andere brandstoffen dan de de fossiele. Daarbij valt te denken aan houtpellets en houtsnippers die worden ingevoerd uit Amerika en de Baltische Staten.

3. Sugar Delta is een conglomeraat aan ondernemingen die (rest)producten uit de agrarische industrie een tweede leven geeft. Er is een Innovatie Campus bij Dinteloord opgezet die onder meer de potentie van de suikerbiet uitzoekt. Hetzelfde geldt voor de aardappel – wat kan die meer betekenen dan alleen voedingsmiddel?

Ondernemingen plukken in alle gevallen vruchten van de gewassen die op grote schaal geteeld worden in de delta.