Lees verder

Pure is een technologiepartner voor biotech-, plantaardige chemie- en voedingsingrediëntenbedrijven, die product- en processpecifieke zuiveringsoplossingen levert. Ze geloven dat de voedselingrediënten en chemicaliën van de toekomst op een duurzame manier vervaardigd dienen te worden uit plantaardige grondstoffen en via specifieke fermentatieprocessen. De gewenste componenten van deze processen moeten vaak geïsoleerd worden uit de complexe waterige mengsels waarin ze worden geproduceerd.

Zuiveringstechnieken, zoals chromatografie, bestaan al sinds het begin van de 20e eeuw en zijn een essentiële stap in de downstream operaties van deze industriële processen. Klassieke chromatografie met een enkele kolom kan een langdurig en duur proces zijn omdat de zuivering niet continu kan worden uitgevoerd. XPure’s Simulated Moving Bed (SMB)-technologie overwint de intermitterende aard van klassieke chromatografie door meer kolommen te introduceren, waardoor gelijktijdige scheiding mogelijk is. De gepatenteerde technologie van XPure voor continue chromatografie en ionenuitwisseling maakt het mogelijk de gewensten componenten uit dergelijke complexe mengsels te isoleren, terwijl de opbrengst en zuiverheid worden verbeterd tegen lagere kosten.

Op basis van de resultaten van verschillende laboratorium- en industriële projecten, kan de toepassing van XPure SMB-systemen resulteren in een reductie van 40% in de hoeveelheid gebruikte hars en buffervereiste. De productiviteit kan met 3 tot 10 keer worden verhoogd in de SMB-modus in vergelijking met de batchmodus. De flexibiliteit van XPure’s robuuste hardware en geavanceerde software helpen verder om procesopbrengsten, producttiters en zuiverheid te verbeteren. Als resultaat van de vele voordelen kunnen de Cost of Goods (CoG’s) voor chromatografie/ionenuitwisselingsstappen tot 60% worden verlaagd bij gebruik van XPure SMBtechnologie.