Lees verder
Aan de Midgraaf in Almkerk is maandag 1 november een bijzonder stuk weg aangelegd. Tijdens onderhoud wordt een laag bio-asfalt aangebracht. Dit proefvak maakt deel uit van het CHAPLIN TKI-project. Dat is een onderdeel van het landelijke programma CHAPLIN dat asfalt ontwikkelt waarin een deel van de fossiele grondstof (bitumen) vervangen wordt door een biobased grondstof (lignine).

Met de ontwikkeling van ligninehoudend asfalt wil het programma een bijdrage leveren aan het vergroenen van de wegenbouw en de CO2-uitstoot verminderen. Gemeente Altena is een van de koplopers die het mogelijk maakt om kennis en ervaring op te doen met dit biobased asfalt. Met als doel het in de toekomst op grotere schaal te kunnen inzetten en zo bij te dragen aan de vergroening van de wegenbouw.

Asfalt dat CO2 opslaat
Lignine is een stof die een natuurlijke binder is en stevigheid geeft zoals het ook in planten en bomen doet. Het komt onder andere als reststroom vrij bij de productie van pulp en cellulose. Bij het ontstaan van lignine, tijdens de groei van planten en bomen, wordt koolstofdioxide uit de atmosfeer opgenomen en, eenmaal verwerkt in asfalt, voor lange tijd vastgelegd in de weg. Een bijkomend voordeel is dat met lignine de wegenbouwers een alternatieve grondstof geboden wordt voor (fossiele) bitumen. Door verbetering van de raffinageprocessen van aardolie komt de kwaliteit én de beschikbaarheid van het restproduct bitumen steeds meer onder druk te staan.

Wethouder Roland van Vugt: “Deze innovatie past mooi in de duurzaamheidsambities van de gemeente Altena. Altena is qua oppervlakte de grootste gemeente van Brabant. Wij beheren dan ook vele kilometers asfalt. Heel mooi als we door middel van innovatie en samenwerking asfalt duurzamer kunnen maken. Altena draagt hier graag aan bij.”

Grootschalig proefproject
Inmiddels worden er 25 proefstroken gemonitord van verschillende lignine gebaseerde asfaltsamenstellingen en voor verschillend weggebruik. Proefstroken zoals in Almkerk maken het mogelijk om ervaring en kennis uit te breiden in de productie en de verwerking van dit asfalt. Daarnaast worden er testen gedaan op arbo- en milieutechnische aspecten. Levenscyclusanalyses moeten de milieuprestatie en de klimaatwinst over de hele keten in kaart brengen om zo bij te dragen aan de opschaling ervan. Dat zijn onderdelen van het CHAPLIN TKI (TBBE119007) project dat mogelijk is gemaakt door een subsidie van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dr.ing. Richard Gosselink, coördinator CHAPLIN TKI en bioraffinage en lignine expert, van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR): “De eerste resultaten zijn bemoedigend. Het ziet ernaar dat er een klimaatvriendelijk alternatief voor traditioneel asfalt komt dat wat levensduur en belasting- en weersbestendigheid minimaal even goed presteert.”