Lees verder
Tot nader order uitgesteld: Van 25 tot 28 januari 2021 vindt de virtuele circulaire economie-handelsmissie naar China plaats. Ben je actief op het gebied van bouw- en sloopafvalrecycling of chemische recycling van kunststoffen en textiel? Wil je jouw expertise in China inzetten? Of wil je meer weten over recente ontwikkelingen, trends en kansen binnen deze thema's in China? Schrijf je dan vóór 28 december in om deel te nemen aan de missie en individuele matchmaking!

Het bredere programma, dat zich ook richt op koudeketenlogistiek, wordt geleid door Sigrid Kaag, minister voor Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Stientje van Veldhoven, staatssecretaris bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma van de Circulaire Economie wordt begeleid door Holland Circular Hotspot.

Achtergrond

De aandacht in China voor circulaire economie (CE) groeit al enkele jaren gestaag. De hoeveelheid afval groeit snel en is steeds complexer van samenstelling. Hierdoor ontstaan nieuwe, groeiende afvalstromen. Bouw- en sloop afval, plastic en textiel zijn enkele voorbeelden hiervan.

In 2008 kondigde het land de Circular Economy Promotion Law af. In 2013 is de Chinese Circular Economy Development Strategy uitgegeven. Beide documenten zijn voorbeelden van de kracht waarmee China inzet op het ontwikkelen van een circulaire economie. Een van de Chinese antwoorden is ook de inzet op de pilot ‘Zero waste cities’. Dit is een nationaal plan met 11 pilot-steden en 5 pilot-districten. Het hoofddoel is om een blauwdruk te ontwikkelen voor de aanpak van afvalverwerking. Deze blauwdruk kan daarna worden toegepast op andere Chinese steden, zodat er een waaiereffect ontstaat. De pilot loopt tot eind 2020, maar de plannen van verschillende steden lopen door tot ver daarna.

Afval wordt nauwelijks gerecycled. China produceert jaarlijks 1,8 miljard ton bouwafval. Hiervan wordt slechts 5-10% gerecycled. Chinese huishoudens alleen al gooien 20-25 miljoen ton textiel per jaar weg, waarvan slechts 1% wordt gerecycled. Daar is het volume van industrieel textiel, pre-consumer waste en onverkocht textiel niet in meegerekend. Voor plastics is dat 60 miljoen ton.

Programma circulaire economie

In een serie programmaonderdelen – verspreid over in totaal 1 week – krijg je een goed beeld van de kansen en uitdagingen op het gebied van bouw- en sloop afval en chemische recycling. Met bijdragen van onder meer van de China Circular Economy Association, Construction Industry Council uit Hongkong, Shenzhen Construction Waste en de National Plastic Recycling Association of National Resources Recycling Association uit China alsmede Nederlandse bijdrage vanuit de BRBS, TNO, Circular Biobased Delta en Ioniqa.

Twee sectoren in twee Chinese regio’s:

 • Bouw en sloopafval in de Pearl River Delta.
  Hier liggen de mega steden Guangzhou, Shenzen en Hongkong. Alleen al Shenzhen heeft jaarlijks 150 miljoen ton BSA afval.
 • Chemische recycling van plastic en textiel in de Yangtze River Delta met o.a. metropool Shanghai.

Hoofdlijnen programma

 • 25 januari van 09.00 tot 12.00 uur CET  
  Een gezamenlijke kick-off voor beide sectoren van de missie, onder leiding van minister Sigrid Kaag op . Hier zal ook een bijdrage zijn over het Chinese CE beleid door de China Circular Economy Association (CACE).
 • 27 januari van 08.00 tot 12.30 uur CET
  De Nederlandse en Chinese aanpak op het gebied van bouw en sloop afval (BSA) op . Hier treft u een bijdrage van keynote speakers met o.a. Shenzhen Construction Waste over de BSA markt in China, best practices BSA in Shenzhen (Shenzhen University) en Roadmap to achieve net-zero built environment in Hongkong (Construction Industry Council TBC) alsmede een bijdrage van Otto Friebel, de Directeur van de NL recycling branche BRBS over de NL-se aanpak en expertise. Ook zullen NL-se en Chines best practices getoond worden.
 • 28 januari van 08.00 tot 12.30 uur CET
  De Nederlandse en Chinese aanpak op het gebied van Chemisch Recyclen. Chemisch Recyclen voor o.a. plastics en textiel afval kan een broodnodige aanvullende oplossing zijn voor een afvalprobleem en een stap zijn naar een klimaatneutrale chemische industrie. Namens NL presenteren Willem Sederel, voorzitter Circular Biobased Delta (business aspecten) en Ardi Dortmans, Directeur Science TNO de Nederlandse state of the art. De National Plastic Recycling Association of National Resources Recycling Association (CPRA, TBC) geeft een overzicht van chemisch recyclen in China. Ook zullen Nederlandse en Chinese best practices getoond worden. Waaronder Ioniqa.
 • Virtuele bedrijfsbezoeken aan Chinese bedrijven of instellingen
 • Matchmaking (Inschrijven voor 28 december a.s.!)

Voor de aangemelde deelnemers zal er door NLinBusiness op 12 januari een Pre-Meet – Doing Business in China Handelsmissie worden georganiseerd met o.a. nadere toelichting op en discussie over het Circular Economie programma door Holland Circular Hotspot

Organisatie

De organisatoren namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Nederlandse postennetwerk China. Holland Circular Hotspot zal de track Circulaire Economie begeleiden.