Lees verder
Samen met wetenschappers en bedrijven brengt de provincie Zuid-Holland kansen en knelpunten in kaart met het programma ACCEZ: 'Accelerating Circular Economy Zuid-Holland'. Verandering is nodig om tot een werkelijk circulaire benadering van grondstoffen, energie en producten te komen. Zoals rond het 'gedoe' van overheden bij de benutting van afvalstoffen.
Harm Ikink / Nederland

Bedrijven als Topsurf en Wagro werken in het groene hart van de provincie aan het benutten van organische reststromen. Maar wet- en regelgeving is daar nog niet helemaal op ingericht. Algemeen directeur Wim Lexmond van Wagro vindt het ‘jammer’ dat hij veel moeite moet doen om de circulaire producten van zijn bedrijf door overheden geaccepteerd te krijgen. “Dat moet echt anders als we echt willen innoveren en een circulaire economie willen creëren.” ACCEZ projectleider Roelof Kooistra van de ‘transitieopgave Groene Hart Circulair’ herkent de problematiek: “We gaan aanbevelingen doen hoe dat veel beter kan.”