Lees verder

Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland organiseerde donderdag 21 februari j.l. een ‘open proeftuin’. Doel van deze bijeenkomst waren met name kennis delen en netwerken. De belangstelling voor het evenement was groot, wat resulteerde in een volle zaal met partners van het project en vele belangstellenden vanuit bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk opende de middag. Hij blikte kort terug op de totstandkoming van de Havenstrategie Moerdijk 2030 rond 2012. Toen al was de conclusie dat er voor zeehaven Moerdijk kansen lagen op het gebied van circulaire economie, mede door de al aanwezige afvalverwerkers en innovatieve technieken, en door de ligging van de haven met de aanwezigheid van alle modaliteiten van vervoer. Vervolgens was het woord aan Hester Klein Lankhorst (Rebel Next Economy). Zij plaatste de noodzaak van thermische conversietechnieken in een breder kader van de circulaire economie. Mechanische recycling heeft zijn grenzen. Als we recycling goed willen aanpakken moeten we op een gegeven moment naar chemische recycling overstappen,” stelde zij. Paul de Wild (ECN part of TNO) nam het stokje van haar over door het publiek mee te nemen in de huidige status van de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland, en hoe ver de sector is die het dient.

Na het plenaire gedeelte was er gelegenheid om de diverse pilotinstallaties te zien. De techniekpartners binnen het project gaven hier tekst en uitleg bij. Gedeputeerde Bert Pauli sloot de dag af. “Als je wilt vernieuwen, moet je soms dingen uitproberen. Als ik zie waar dit project op dit moment is, maakt mij dat laaiend enthousiast en trots.”

Het project 
In de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland onderzoeken diverse partijen hoe reststromen met de pyrolysetechnologie te verwerken zijn tot waardevolle producten. Pyrolyse is een verbrandingstechniek waarmee afvalproducten zoals weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook walnootschillen, rioolslib of oude autobanden, een tweede leven krijgen. Door dit soort afval thermisch te recyclen, verdwijnt het niet meer in een verbrandingsoven.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.