Lees verder
Biorizon is een lichtend voorbeeld van hoe de biobased economie kan worden versneld door internationale samenwerking in de regio Nederland/Vlaanderen/Noordrijn-Westfalen. 'Zo kunnen we de innovatiekracht gebruiken die in de regio aanwezig is. Dat is nodig, want in 2030 moet ten minste 15% van onze chemische industrie biobased zijn.'
Redactie / 's-Hertogenbosch

Dat zei Emmo Meijer van de Topsector Chemie tijdens het 5e Biorizon jaar-event op 15 november in ‘s-Hertogenbosch. Arnold Stokking, directeur Industry bij TNO vult aan: ‘De transitie die gaat komen, is vanuit klimaatoogpunt onvermijdelijk. Het is daarom belangrijk om nu het initiatief te nemen om CO2-efficiënte en vernieuwende biobased technologieën te ontwikkelen en daadwerkelijk in te zetten.’ Snel opschalen is dan ook essentieel. Dit onderwerp stond centraal tijdens het event: van lab en technologie tot installaties en applicaties.

Succesvolle trajecten

De drie trajecten die bij Biorizon worden bewandeld om bio-aromaten te maken (horizons genoemd) zijn succesvol. Binnen de horizon thermochemische processen (de winning van aromaten door pyrolyse en vergassing) is vergassing is al commercieel beschikbaar en de co-productie van bio-aromaten lift daarop mee. In de horizon Sugars to Aromatics (de synthese van aromaten uit suikers uit huishoudelijk afval en zuiveringsslib) wordt de piloting nu volop ingezet. Datzelfde geldt voor de horizon Lignin to Aromatics (de ontwikkeling van toepassingen van bio-aromaten uit lignine). Hiertoe is begin dit jaar het Lignin Application Centre geopend op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.

Bedrijven die al met bio-aromaten werken, zijn bijvoorbeeld DOW en BTG. Zo maakt DOW Duitsland op basis van aromaten uit lignine LigniOx, een biobased vervanger voor superplastificeerder die beton sterker en vloeibaarder maakt. BTG in Enschede is al dertig jaar actief met ‘fast pyrolysis’. Daarmee wordt pyrolyse-olie gemaakt die rijk is aan aromatische verbindingen.

Terugkijkend verwondert Jan van Havenbergh, directeur van Catalisti, zich erover hoe zijn organisatie vijf jaar geleden helemaal niet stond te springen om deel te nemen aan Biorizon. ‘Dat gerenommeerde partijen als TNO en VITO achter het initiatief stonden, heeft ons overgehaald.’ Vijf jaar interregionale samenwerking gefocust op bio-aromaten vanuit verschillende grondstoffen, toont dat Biorizon’s ambitie om commerciële productie mogelijk te maken dichterbij komt.

Lees het volledige verslag van het Biorizon-event op de website Agro&Chemie