Lees verder
Biorizon/TNO spin-off bedrijf Relement is een consortium met TNO, Circular Biobased Delta en Catalok gestart voor het maken van een conceptueel procesontwerp van de beste commerciële productieroute naar bio-aromaten MPA en HMA. Dit concept procesontwerp levert  informatie op voor de business case en moet tevens het vertrouwen versterken bij de afnemers van bio-aromaten en leiden tot koopintenties.

Circular Biobased Delta ondersteunt al sinds 2015 de ontwikkeling van aromaten op basis van hernieuwbare grondstoffen. De regio heeft de ambitie om wereldleider te worden als het gaat om technologie die ontwikkeld is voor groene chemie. Meer dan 40% van alle noodzakelijke chemische bouwstenen zijn aromaten. Tot nu toe worden die alleen van fossiele grondstoffen gemaakt. Bovendien worden aromaten gebruikt in hoogwaardige producten die moeilijk te recyclen zijn, bijvoorbeeld in coatings en smeermiddelen. Vanuit milieu overwegingen des te belangrijker om te kiezen voor een biobased vervanging in de vorm van bio-aromaten.

Het conceptuele ontwerp is een belangrijke mijlpaal voor Relement en biedt de mogelijkheid om verdere investeringen aan te trekken voor een vervolg naar een eerste commerciële functionele bio-aromatenfabriek vanaf 2025. Wanneer de bio-aromatenfabriek is gerealiseerd, wordt een grote energie- en CO2 besparing verwacht, zoals berekend door CE Delft in opdracht van Circular Biobased Delta.

BAroC

In dit project, BAroC genaamd, nemen de partners in detail de productie van functionele bio-aromaten MPA en HMA uit biogebaseerde furfural onder de loep. Ingenieursbureau Transition Hero (als onderaannemer van Relement) maakt een techno-economische en LCA analyse, gebaseerd op massa- en energiebalans en een vereenvoudigde procesbeschrijving. Op basis hiervan wordt de selectie van de beste procesroute bepaald. De meest kritische processtappen, ontbrekende informatie en kritische procesverbeteringen worden aangevuld met literatuuronderzoek, eventueel aanvullende kleinschalige experimenten en een aanbeveling voor verbetering. Op basis hiervan wordt het Concept Proces Ontwerp voor een eerste productieplant voor MPA en HMA ontworpen. BAroC realiseert ook een eerste uitwerking voor REACH, CLD.

Resultaten

Het BAroC project levert een geoptimaliseerd conceptueel procesontwerp op van een eerste commerciële fabriek voor bio-aromaten MPA en HMA. Inclusief een kostenraming voor CAPEX en OPEX, een raming voor CO2 intensiteit en een gevoeligheidsanalyse met aanbevelingen voor verder onderzoek naar de realisatie van de commerciële fabriek. Verder wordt aandacht besteed aan een stappenplan van het verdere commercialiseringsproces van bio-aromaten MPA en HMA, die onder meer kunnen worden toegepast in coatings en smeermiddelen.

Over Bio-aromaten

TNO is gestart met de ontwikkeling van de bio-aromaten technologie gebaseerd op furfural, in Biorizon Shared Research Centre. Op kilogramschaal is bevestigd dat de bio-aromaten MPA en HMA de eigenschappen van coatings en smeermiddelen verbeteren. Daarom heeft TNO Relement opgericht om deze bio-aromaten verder te commercialiseren.

Over Relement

Relement is een spin-off van TNO die in 2020 is opgericht als resultaat van technologieontwikkeling in Biorizon Shared Research Centre. Relement zet biomassaresiduën om in hoogwaardige chemische ingrediënten; bio-aromaten. Aromaten zijn essentiële grondstoffen voor coatings, lijmen, isolatieschuim en andere hoogwaardige toepassingen. Aromaten zijn nu en in de toekomst belangrijke chemische bouwstenen die tot nu toe alleen uit fossiele grondstoffen kunnen worden geproduceerd en dus niet duurzaam zijn.

Relement wil de huidige fossiele aromaten vervangen door speciale bio-aromaten. Deze speciale bio-aromaten zijn niet alleen veel duurzamer, maar vooral ook kwalitatief beter: verf wordt bijvoorbeeld beter bestand tegen zonlicht en isolatieschuim wordt sterker. Relement is een bedrijf voor de ontwikkeling, productie en marketing van bio-aromaten.