Lees verder
Het regeerakkoord biedt mogelijkheden voor partijen die actief zijn in de biobased/circulaire economie, aldus Rop Zoetemeyer en Herman de Boon, respectievelijk directeur en voorzitter van Biobased Delta.
Lucien Joppen / Bergen op Zoom

‘In het nieuwe regeerakkoord staan het klimaatakkoord en dus het terugdringen van CO2 emissies centraal’, aldus De Boon. ‘Bovendien zijn biobased en circulair begrippen die sterk met elkaar zijn verbonden. Een circulaire economie is niet denkbaar als we niet omschakelen naar biobased.’

Zoetemeyer: ‘Uiteindelijk hebben de chemie en maakindustrie een koolstofbron nodig. We moeten de komende decennia onze CO2-emissies reduceren door het op te vangen, op te slaan en te gebruiken. Puur opslaan is een te dure aangelegenheid. Bovendien laten we dan een grondstof ongebruikt. Uiteindelijk is een directe conversie vanuit CO2 naar chemie en vervolgens materialen dus een kansrijke route. De CO2 die is vastgelegd in biomassa, kan bijvoorbeeld via pyrolyse richting brandstoffen of chemie. Binnen de Biobased Delta is voor het laatste traject de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland opgezet. De interesse vanuit het bedrijfsleven voor dit initiatief is groot in de Delta.’

Lees verder in het uitgebreide interview.