Lees verder
'Water- en oeverplanten spelen een belangrijke rol om de waterkwaliteit in stand te houden. Nu worden jonge planten vaak aangevreten zodat ze niet tot wasdom komen. Om deze 'jonkies' te beschermen, hebben we, samen met een aantal bedrijven, de Procrate ontwikkeld: een modulair systeem dat langzaam afbreekt en oplost in de natuur.'
Lucien Joppen / Bergen op Zoom

Mark den Dubbelden, eigenaar van Dutch Water Tech uit Bergen op Zoom, richt zich met zijn bedrijf op de waterkwaliteit van stedelijk water, lees vijvers, bassins of beekjes.
Zijn diensten zijn hard nodig, aldus Den Dubbelden, omdat de kwaliteit van deze wateren al langere tijd onder druk staat. ‘Er zijn een aantal factoren die hieraan bijdragen. De belasting door ganzen- en hondenuitwerpselen, mensen die eenden voeren en de hogere temperaturen leiden respectievelijk tot vervuiling en groei van ongewenste planten zoals de blauwalg. Dat leidt weer tot onder andere lagere zuurstofconcentraties wat gevolgen heeft voor de flora en fauna in en rondom deze stedelijke wateren.’

Biologisch baggeren

Nu spelen oeverplanten en ondergedoken waterplanten een belangrijke rol om de waterkwaliteit in stand te houden. Deze concurreren om voedingsstoffen met algen en blauwalgen waardoor de laatstgenoemde organismen minder kans krijgen. ‘Er is echter een maar: jonge planten die nog niet voldoende geworteld zijn, vormen vaak een gemakkelijke prooi voor ganzen, eenden en vissen. Het gevolg: de (blauw)algen rukken op en de investeringen in de nieuwe aanplant zijn tevergeefs. Vandaar dat we een bescherming hebben ontwikkeld die de jonge plantjes in de eerste levensfase – drie jaar – moet beschermen tegen ‘aanvallers’. Zijn de planten eenmaal volwassen en diep geworteld, kunnen ze vraat gemakkelijker weerstaan.’

Solanyl

Om de planten te beschermen, was een niet-afbreekbare constructie niet echt een optie, legt Den Dubbelden uit. De planten groeien op een gegeven moment uit hun ‘jasje’, waardoor het verwijderen van de bescherming schade zou berokkenen aan de plant. ‘Bovendien kost het tijd en geld om dit uit te voeren. Dat is helemaal het geval bij de planten die onder water groeien. Vandaar dat een afbreekbare constructie overbleef. Deze moest een levensduur hebben van circa drie jaar en geen negatieve gevolgen voor flora en fauna hebben.’
Samen met Rodenburg Biopolymers die het bio-afbreekbare Solanyl levert en spuitgietbedrijf Omefa, ontwikkelde Dutch Water Tech de Procrate. De bedrijven kregen daarvoor een financiële injectie van het BioBooster-programma van REWIN.

Lees verder in het volledige artikel.