Lees verder
CBBD en HCH gaan een samenwerking aan om de best practices uit de Circular en Biobased Delta een internationaal podium te bieden.

Zoals wellicht bekend, is Circular Biobased Delta een samenwerkingsverband van 3 provincies, bedrijven en kennisinstellingen in de Delta-regio met als doel het bevorderen van het gebruik van biobased/hernieuwbare grondstoffen in de transitie naar een duurzame, circulaire, biobased, groene economie.

De Circular Biobased Delta is als regio koploper in Nederland en daarbuiten, door een unieke combinatie van hoogwaardige chemische/biotechnologische industrie, hoogtechnologische land- en tuinbouw, en unieke logistieke infrastructuur (havens), toonaangevende kennisinstellingen en betrokken overheden. CBBD communiceert actief over belangrijke programma’s als Biorizon en CHAPLIN (bioasfalt), ook in het buitenland.

Nederland wordt internationaal gezien als een koploper en bron van inspiratie op het vlak van circulaire economie. Holland Circular Hotspot is een publiek-privaat platform waarin bedrijven, kennisinstellingen en (lokale) overheden samenwerken om internationale samenwerking en kennisuitwisseling over de Nederlandse circulaire economie te bevorderen en te ondersteunen. Vice voorzitter van onze stichting Freek van Eijk, is directeur van HCH waardoor er korte lijnen zijn en samenwerking gemakkelijk is.

Bedrijven uit de Delta kunnen via de Google Form van HCH laagdrempelig hun best practices aandragen waarmee deze een internationaal podium krijgen bij onder andere de ambassades en het internationale CE hub netwerk van HCH.