Lees verder
Klimaatverandering en grondstoffenschaarste vragen dringend om oplossingen. Biotechnologie speelt hierin een belangrijke rol. Nieuwe productieprocessen, die minder of niet afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen, en minder tot geen broeikasgassen uitstoten, zullen verder ontwikkeld moeten worden. Onze materialen en producten moeten beter recyclebaar of afbreekbaar zijn om de afval problematiek aan te pakken. Planet B.io op de Biotech Campus Delft ondersteunt bedrijven die hier oplossingen en toepassingen voor ontwikkelen. De stichting achter het ecosysteem voor open innovatie in de industriële biotechnologie is nu officieel opgericht en verwelkomt binnenkort weer heel wat nieuwe partijen op de campus. 

Op de Biotech Campus Delft wordt al meer dan 150 jaar biotechnologie bedreven. DSM, eigenaar van het terrein, heeft verschillende plannen om de campus te vernieuwen en het terrein te moderniseren. Een van deze plannen, het open stellen van de campus voor andere bedrijven en het opzetten van een open innovatie ecosysteem voor industriële biotechnologie, wordt nu realiteit.

Ruimte voor 30 nieuwe bedrijven
In september 2019 legden DSM, TU Delft, Gemeente Delft, Provincie Zuid Holland en InnovationQuarter hun voornemens vast om gezamenlijk de BiotechCampus Delft te ontwikkelen tot een gerenommeerd, innovatief ecosysteem voor industriële biotechnologie. Het stimuleren van educatie, onderzoek, innovatie en ondernemerschap stond hierbij centraal. Een leegstaand gebouw op de campus kreeg een nieuwe bestemming; hier worden kantoorruimtes en laboratoria gerealiseerd waar zo’n 30 nieuwe bedrijven of 150 nieuwe medewerkers zich kunnen vestigen om hun innovatieve oplossingen waar te maken. 

Samenwerking
Na het tekenen van de intentieverklaring hebben de vijf betrokken partijen hard gewerkt aan het concretiseren van de samenwerking. “Op 10 juli j.l. is de partnerovereenkomst getekend en is de stichting Planet B.io, die het ecosysteem verder gaat ontwikkelen, officieel opgericht,” vertelt Cindy Gerhardt, directeur van Planet B.io. “Er is uitgewerkt welke bijdragen de samenwerkingspartners aan Planet B.io leveren”, geeft ze aan. “Alle partijen zetten hun eigen expertise in om het ecosysteem en de bedrijven daarbinnen verder te laten groeien. Zo kan de TU Delft bijvoorbeeld ondersteunen bij onderzoek en stagiaires aanbieden, en heeft InnovationQuarter veel kennis op het gebied van financiering en investeringsfondsen. We zijn ze erg dankbaar, want zonder hun bijdragen hadden wij nooit zo ambitieus kunnen zijn.” 

Open innovatie ecosysteem
Bij Planet B.io richten drie full time medewerkers zich volledig op het opzetten en uitbouwen van het open innovatie ecosysteem. Gerhardt: “Dat komt onder andere neer op het zoeken van bedrijven die bij onze doelstellingen passen. We streven daarbij naar een mooie mix van grote, middelgrote en kleine bedrijven, gevestigde namen en start-ups.”
Nog voor de stichting officieel opgericht was, hebben zichal vier nieuwe bedrijven gevestigd op de Biotech Campus Delft; Veramaris (maken visolie voor zalmvoer uit algen, beter voor de oceanen), Avansya (maken zoetstof Stevia uit gistcellen, beter voor de biodiversiteit), Meatable (maken kweekvlees, beter voor de dieren), en DAB (leveren een technologie waardoor fermentatieprocessen goedkoper worden).

Doorpakken!
Na het succes met de vier nieuwe bedrijven op de eerste verdieping is nu ook de tweede verdieping volledig gerenoveerd. Gerhardt is trots dat meer dan de helft van de nieuwe werkplekken al in optie is bij geïnteresseerde bedrijven. Sommige namen kan Gerhardt al noemen. “De onderzoeksafdeling van Centrient Pharmaceuticals, voormalig onderdeel van DSM en producent van antibiotica op de campus, betrekt een nieuwkantoor bij ons. Daarnaast komt FUL foods naar Planet B.io; een buitenlandse start-up die gezonde voedingsingrediënten maakt uit algen. Ook verwelkomen we binnenkort XPure, expert in het opzuiveren van gewenste componenten uit complexe mengsels waarbij de opbrengst en de zuiverheid worden verbeterd tegen lagere kosten.Zij introduceren een belangrijke technologie op de campus waar meerdere bedrijven hun voordeel uit kunnen halen,” zegt Gerhardt.
De Corona crisis brengt een nieuwe dynamiek aan; sommige startups konden helaas niet meer komen omdat hun investeerders de hand op de knip houden, of hun klanten zich terugtrekken. Maar er is ook een nieuwe start-up gearriveerd die een supersnelle covid-19 detectietest ontwikkelt, gebaseerd op technologie die ontwikkeld is bij de TUDelft.

Community
De bedrijven worden nauwkeurig geselecteerd. Gerhardt verklaart: “Je komt hier niet alleen om een lab of kantoor te huren, je wordt hier onderdeel van onze ‘community’. Door samen te lerene n je netwerken kennis te delen, kan iedereen sneller groeien. Opschaling is vaak een knelpunt binnen de biotechnologie. De kennis en infrastructuur die we als ecosysteem beschikbaar maken, helpt de bedrijven om oplossingen voor (technologische en financiële) knelpunten te bedenken, om zo sneller naar een duurzame, biogebaseerde economie te kunnen toewerken.”