Lees verder

Noord-Brabant en met name West-Brabant vormt samen met Zeeland en Zuid-Holland de Delta Regio.

De Delta is met haar landbouw, tuinbouw, chemie, havens, infrastructuur en bebouwde omgeving een concentratie van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. De Delta is ook een hightech en innovatieregio, inclusief belangrijke kennis- en onderwijsinstellingen.

In de toekomst zal de dichtbevolkte Delta Regio klimaat- en milieutechnisch gezien een kwetsbare regio worden. Volgens de huidige inzichten zal de Delta de helft van de doelstellingen van het kabinet ten aanzien van de CO2 reductie moeten leveren. Tweederde langs de lijnen van de Circulariteit/Energie agenda en éénderde langs de lijnen van een Biobased economie

De stichting Biobased Delta, oorspronkelijk gericht op het vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa (‘agro meets chemistry and markets’), werkt thans aan een Circulair Biobased meerjarenprogramma gericht op het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een Circulaire Biobased Delta binnen de context van de klimaat-, grondstoffen- en energieakkoorden.

Het programma is gericht op een groeiend gevoel van urgentie uit de samenleving naar duurzaamheid, innovatie en de kansen voor de economie van de toekomst.

Concreet richt het zich op nieuwe en betere oplossingen voor bouw, mobiliteit en verpakkingen door circulaire toepassing van hernieuwbare grondstoffen in de industrie en in de samenleving.

Verbinden en afstemmen van regionale-, bovenregionale-, nationale- en internationale (met name Vlaanderen en NoordRijn Westfalen) initiatieven en coalities vormen onderdeel van het programma.

De Delta Regio (met achterland) is door de concentratie economische activiteit, de combinatie agro en chemie, verbindingen (wereldhavens), perfect gepositioneerd om dankzij de nieuwe groene revolutie uit te groeien tot een sterke(re) topregio.

Wij verzoeken de nieuwe colleges van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland om samen met het bedrijfsleven, en kennis- en onderwijsinstellingen het meerjarenprogramma Circulaire Biobased Delta te ondersteunen.