Lees verder

Het project Innovatietafels zorgt voor kennisdeling en opbouw van een netwerk binnen de biobased community, door middel van het ontwikkelen van business- en onderzoeksideeën op biobased en circulair gebied door bedrijven en hun toekomstige medewerkers.

Studenten die een minor-, stage- of afstudeeropdracht uitvoeren op het gebied van Biobased Economy komen samen met hun bedrijfsbegeleiders en docentbegeleiders om te sparren over relevante thema’s die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan hun onderzoek.