Lees verder
De Bio-Innovation Growth mega-Cluster (BIG-Cluster) is een trilateraal innovatie-initiatief tussen clusterorganisaties in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen. Het wordt gecoördineerd door Catalisti, Circular Biobased Delta en CLIB.

BIG-Cluster vertegenwoordigt een van de grootste chemische clusters ter wereld en heeft als doel innovatie op het gebied van circulaire biogebaseerde chemicaliën en processen te bevorderen en te ondersteunen, én de overgang van de grensoverschrijdende regio naar een duurzamere economie te ondersteunen.

BIG-Cluster realiseert haar doelstellingen door biogebaseerde innovatie binnen haar netwerk te promoten en door alle relevante stakeholders (van industrieën, kmo’s, de academische wereld en overheden) samen te brengen om aan nieuwe technologieën te werken. BIG is momenteel haar innovatie-agenda aan het updaten om haar acties in de komende jaren te sturen.

Om input voor deze update te verzamelen, wordt in februari 2021 een virtuele industrietafel georganiseerd. Met een korte enquête hebben we professionals uit de hele biobased waardeketen gevraagd hun mening te geven over welke onderwerpen de komende jaren het meest relevant zullen zijn. Wij danken degenen die aan de enquête hebben deelgenomen voor hun input. We zullen de resultaten van de februaritafel van de industrie in de volgende nieuwsbrief vermelden.