Lees verder
Onder druk van de toenemende interesse van consumenten, zetten grote bedrijven steeds meer in op het gebruik van biobased grondstoffen en materialen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van communicatie- en PR-bureau op het gebied van bio-economie Sustainability Consult.
Redactie / Brussel

Het bureau ondervroeg het afgelopen jaar ruim veertig grote merken over het gebruik van biobased materialen en grondstoffen. Onder hen merken als Adidas, Ford, Lego en Nestlé. Van deze bedrijven geeft 84% aan al gebruik te maken van biobased materialen in hun producten.

Door de toenemende vraag van consumenten naar milieuvriendelijke producten en verpakkingen, wordt het voor bedrijven noodzakelijk om hierin te investeren. Ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan bij het kiezen van leveranciers prioriteit te geven aan ‘groene’ bedrijven. Ruim de helft van de bedrijven zet inmiddels ook al doelen voor het realiseren van biobased producten.

Toch zijn er nog wel een aantal barrières, waardoor het gebruik van biobased materialen nog niet overal goed opgepakt wordt. In het onderzoek geven de ondervraagde bedrijven als hoofdreden hiervoor: de kosten. Bedrijven zijn bang dat het te duur is. Daarnaast geeft bijna de helft van de ondervraagden aan vraagtekens te zetten bij het resultaat en als derde barrière de productiegarantie.

Opvallend is dat ondanks deze barrières, meer dan de helft van de bedrijven (59%) zegt goed geïnformeerd te zijn over biobased materialen. Ze hebben nog wel vragen over de kosten (63%), de beschikbaarheid van de biobased materialen (61%) en de prestaties van de biobased materialen (57%).

Wel verwachten bijna alle deelnemers aan het onderzoek dat in 2025 het gebruik van biobased materialen een sterke groei zal hebben doorgemaakt.

Meer weten? Bekijk voor alles cijfers het complete rapport van Sustainability Consult.