Lees verder

De Provincie Zuid-Holland heeft in het verleden samen met een aantal private en publieke partijen geïnvesteerd in het ontwikkelen van de Bioprocess Pilot Facility (BPF)* in Delft. De bezetting van de pilot plant is momenteel goed. Het Nederlandse MKB gericht op bio-economie maakt echter maar beperkt gebruik van de BPF. De provincie Zuid-Holland wil daarom de toegang tot de BPF verbeteren, met name voor dit MKB.  Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een korte enquête om uw bekendheid met en interesse in het gebruik van de Bioprocess Pilot Facility (BPF) te peilen. De enquête wordt uitgevoerd door Technopolis Group.

De enquête duurt slechts 5 minuten en is bereikbaar via de volgende link: https://technopolisgroup.limequery.org/922962?lang=nl Het staat u vrij om de enquête te delen met personen in uw netwerk die ook gebruik maken van de BPF of hier mogelijk geïnteresseerd in zijn.

Ook als u niet gebruikt maakt van de BPF, of dit niet voorziet in de toekomst, willen wij u vragen de enquête in te vullen. Op die manier krijgen wij een beter beeld van het profiel van de bedrijven voor wie de BPF relevant is.

We danken u hartelijk voor uw medewerking.