Lees verder
De stichting Biobased Delta heeft samen met haar stakeholders een nieuw meerjarenplan 2018-2020 opgesteld. Hierin staan de ambities voor de komende jaren, waarbij het accent is gelegd op vier hoofdlijnen.
Redactie / Bergen op Zoom

De eerste van de vier hoofdlijnen is de continuering en ontwikkeling van de duurzame circulaire en biobased programma’s. Daarbij gaat het om Redefinery, Sugar Delta en Biorizon, met de focus op consortiumvorming en acquisitie.

Het tweede punt gaat over uitbreiding van het nationale en internationale netwerk om kennis, R&D en business development te delen. Daarnaast moeten de acquisitie en nieuwe bedrijvigheid (MNO, MKB, startups en scale-ups) worden versneld.

Het vergroten van de toegevoegde waarde van de actielijnen is de derde hoofdlijn. Het gaat daarbij om:

  • regionale circulaire en biobased MKB ecosysteem
  • de regionale programmalijnen in samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen
  • bovenregionale afstemming en verbinding tussen toplocaties en applicatiecentra

Heroriëntatie en herpositionering vallen onder de vierde en laatste hoofdlijn in het nieuwe plan. Het is een voortzetting en intensivering van de uitgezette strategie die begon in 2011 met het rapport ‘Agenda biobased economy Zuidwest-Nederland: Agro meets Chemistry – Propositie naar topgebieden van Rijk en Europa 2020’.

Klik op de button hieronder voor het meerjarenplan en lees meer over de ambities van Biobased Delta.