Lees verder
Om zuinig om te gaan met plantaardige grondstoffen en landbouwgrond dienen ook plantaardige grondstoffen circulair te worden ingezet. Ook onze belangrijkste stakeholders, de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, hechten veel belang aan circulariteit. Niet alleen voor fossiele, maar ook voor biobased grondstoffen. Vandaar de toevoeging Circular aan onze naam. Dit werd bekend gemaakt tijdens de eerste bijeenkomst met afgevaardigden van het ecosysteem in de Delta regio op woensdag 5 februari in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.
Ine Luijten

10 jarenplan
Voor de naam bekend werd gemaakt, gaf Willem Sederel een presentatie over het 10 jarenplan waarmee we 10 megaton CO2 uitstoot willen reduceren in 2030. Het plan is gebaseerd op vier pijlers: business, technologie, talent ontwikkeling en ecosysteem ontwikkeling.

“We onderzoeken een groot aantal innovatieve mogelijkheden die bij kunnen dragen aan de realisatie van de gewenste CO2 reductie. We moeten 100, misschien wel 200 initiatieven de revue laten passeren om de parels te identificeren die wij ondersteunen in hun groei. Zelfs als 50% mislukt, zijn er dan nog voldoende projecten over om de CO2 reductietarget te halen”.

Willem Sederel

Zelf jagen we vier flagship programma’s aan: Sugardelta, Redefinery, Biorizon en Bio asfalt. We hebben ook de markten geïdentificeerd waarin op basis van deze technologieën de grootste winst te behalen valt: bouw/infra, verpakkingen en biobrandstoffen.

Coördinator van het netwerk
Wij zijn een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie ons unieke en groeiende ecosysteem biedt. Wij zijn als het ware de spil waar het ecosysteem om draait en hebben als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. Om deze coördinerende rol goed te kunnen vervullen, nodigden we de faciliterende organisaties binnen ons ecosysteem uit om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan applicatiecentra, labs, havens, kennisinstellingen en innovatieve industrieparken. Behalve de presentatie van het 10-jarenplan stond ook een brainstorm op de agenda. De aanwezigen gingen in groepen uiteen om te formuleren wat zij van Circular Biobased Delta verwachten en op welke thema’s ze op korte termijn willen samenwerken met elkaar.

“Een mooie aftrap van een broodnodige effectievere samenwerking”

Zo keek voorzitter Herman de Boon terug op de bijeenkomst.

“De vertegenwoordigers van onze partners in het ecosysteem waren kritisch maar opbouwend. Ze kwamen met ideeën over wat nog beter kan en men onderkende het gezamenlijk belang. Kortom; inspirerend en hoopvol. Er wordt snel gevolg gegeven aan de waardevolle oogst van de brainstorm sessies. En er volgen nieuwe bijeenkomsten die meer de diepte ingaan op thema’s waarop we intensiever willen samen werken. Het is in ons aller belang om de samenwerking te intensiveren. We zijn allemaal gevestigd in deze bijzondere maar kwetsbare Deltaregio. Er liggen enorme kansen, dankzij de unieke combinatie van hoogtechnologische land- en tuinbouw en chemie, toonaangevende kennisinstellingen, een unieke logistieke infrastructuur, onder andere door de havens, en actieve en betrokken overheden. Daarmee hebben we de potentie om een leidende positie in te nemen in de wereldwijde biobased economie. En daar dragen wij als Circular Biobased Delta graag ons steentje aan bij.”