Lees verder
Alta Innovation Support is in 2012 opgestart door CEO Frank Vergunst. Hij heeft ruime ervaring (>25 jaar) in de olie- en gasindustrie. In deze, van nature, conservatieve markt heeft hij met succes nieuwe technologische innovaties geïntroduceerd.

Met Alta Innovation Support is hij de grondlegger van het Alta Carbon Technologies project. In onze Routekaart (gebaseerd op onderzoek van CE Delft) wordt dit project benoemd als één van de circulaire biobased projecten die bijdragen aan CO2-reductie in het Deltagebied. Het gaat om de bouw van twee fabrieken voor de productie van cyclisch organisch carbonaat uit epoxiden en afgevangen CO2. De eerste fabriek moet in 2025 worden gerealiseerd, de tweede in 2028. Beide fabrieken zullen 350 kton per jaar bijdragen aan de totale CO2-reductie van 10 miljoen ton per jaar in het Deltagebied.

Wat is het businessmodel van Alta Innovation Support?
Frank Vergunst: “Alta Innovation Support ondersteunt bedrijven op het gebied van duurzame procestechniek. We leveren producten op het gebied van restwarmte- en CO2-recycling en zijn ook in staat deze turn-key te leveren. Daarnaast bieden wij onze ondersteuning op het gebied van (proces)engineering, ‘trouble shooting’, projectmanagement en technologieontwikkeling. Wij zijn flexibel, energiek, klantgericht en nemen eigenaarschap. Het concept van ‘Total Cost of Ownership’ staat centraal in al onze aangeboden en geleverde producten en diensten.”

Kun je een paar projecten noemen die jullie hebben opgeleverd?
Frank Vergunst: “Voor een toonaangevend farmaceutisch bedrijf hebben we de warmte- en koudestromen van één van de productieprocessen in kaart gebracht. Door het proces te optimaliseren en de restwarmte te hergebruiken, kon het verbruik van koelwater en stoom met respectievelijk 40% en 30% worden teruggebracht. Het was ook mogelijk om de resterende restwarmte om te zetten in elektriciteit door gebruik te maken van een nieuwe innovatieve technologie. Een ander voorbeeld is onze samenwerking met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de chemische industrie. Wij hebben gewerkt aan een ketenoptimalisatie voor afvalverwerkende bedrijven. Door gebruik te maken van een reactieve vloeistof wordt CO2 selectief uit de rookgassen verwijderd en vervolgens gebruikt in de synthese van een product. Dit product kan worden gebruikt om ook andere componenten uit rookgas te verwijderen om zo de operationele kosten te verlagen en de uitstoot te verminderen. Afhankelijk van de situatie kan de CO2 ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals in de glastuinbouw, de voedingsindustrie of de chemische industrie.”

Wat is de reden om aan te sluiten bij de community van Circular Biobased Delta?
“Wij waarderen de community en de verbinding die Circular Biobased Delta binnen de sector heeft gecreëerd. Door lid te worden, hopen we kennis op te doen over efficiënt samenwerken met de hele waardeketen. Bovendien sluit de missie om andere bedrijven te inspireren om duurzamer en groener te worden, naadloos aan bij onze eigen doelstellingen en visie.”

Logo Alta