Lees verder
Nederland en Europa willen de CO2-uitstoot van de industrie in 2050 volledig reduceren. De Nederlandse kunststoffen- en kunstmestindustrie, die is geconcentreerd in Zuid-Nederland, kan hier een uitermate belangrijke bijdrage aan leveren. De impact van deze basischemie op het klimaat is groot.
Redactie / Bergen op Zoom

Omdat de basischemie basismaterialen levert, heeft ze bovendien grote invloed op het duurzaamheidsprofiel van vele waardeketens downstream. Ook het economisch belang is groot. Als we de noodzakelijke vergroening van de basischemie versnellen, dan creëren we een schoner milieu én nieuwe werkgelegenheid.

Met deze potentie als uitgangspunt is de actieagenda ‘Groene chemie, nieuwe economie’ opgesteld, geïnitieerd vanuit ENZuid.

Vergroening versnellen

Deze actieagenda richt zich op het versneld vergroenen van de procesindustrie; te beginnen in Zuid-Nederland. De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemiebedrijven en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid.

De actieagenda vormt het vertrekpunt voor een meerjarig programma, met betrokkenheid van grote chemiebedrijven, bedrijven uit de maakindustrie, agro-, ICT- en recyclingsector, financiers, overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen.

De actieagenda definieert 22 acties, geclusterd in drie groepen:

  • Samenwerken om nieuwe ketens en opschaling van innovaties mogelijk te maken;
  • Ontwikkelen van financieringsconstructies voor initiatieven;
  • Opstellen en invoeren van nieuwe beleidsmaatregelen.

Er wordt gestart met 9 opschalingsinitiatieven, die illustratief zijn voor vele extra initiatieven die er al zijn of de komende jaren zullen ontstaan. De eerste industriële invullingen zijn naar verwachting in 2025 een feit.

Het programma ‘Groene chemie, nieuwe economie’ is geïnitieerd door het Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Onder aanvoering van Arnold Stokking (CEO Brightsite) is een coalitie gevormd, die de uitvoering en verdere ontwikkeling van de actieagenda ter hand zal nemen. De deelnemers aan deze coalitie zijn: SABIC, VDL, Cosun, Havenbedrijf Moerdijk, Brightlands Chemelot Campus, Chemelot, Brightsite, Stichting Smart Delta Resources, Invest-NL, FME, dde Koninklijke VNCI, TNO, Brainport Industries, Brainport Development, Circulair Biobased Delta en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen met nu initieel de BOM, LIOF, Impuls Zeeland en InnovationQuarter.

De coalitie neemt eigenaarschap over de actieagenda en zal de beoogde transitie significant versnellen. De uitvoering wordt bovendien ondersteund door de topsectoren Chemie, HTSM, Energie, Agri & Food en TKI-BBE – essentieel vanwege het ketenoverstijgende karakter van de actieagenda. Zo zullen bijvoorbeeld de opschalingslessen uit de hightech-maakindustrie toegepast worden in de basischemie.

Beeld: ENZuid