Lees verder
Wegenbouwer TWW|Negam|Dostal heeft in opdracht van de Provincie Overijssel, partner in ons CHAPLIN programma, 300 meter provinciale weg aangelegd (N765 hmp 19.8 tot 20.1 ) met asfalt op lignine basis. Deze proefrijstrook wordt gemonitord om analyses op te leveren zodat deze technologie straks op grote schaal kan worden toegepast.
Ine Luijten / Nederland

De Provincie Overijssel wil het gebruik van primaire grondstoffen reduceren. Als opdrachtgever gebruiken ze hun inkoopkracht voor een transitie naar een meer circulaire economie. In dit geval ook biobased; asfalt op basis van het plantaardige lignine in plaats van de fossiele bitumen.

CHAPLIN is een programma waar een consortium van overheden, bedrijven en kennisinstellingen op een unieke manier samenwerken en dit blijkt een geweldige accelarator te zijn om dit soort innovaties op grote schaal te kunnen uitrollen. Nu een provinciale weg, straks onze rijkswegen en in de toekomst ook in andere landen van Europa. Nederland loopt hierin voorop; de wereld kijkt over onze schouders mee.

Jan Spoelstra, programmamanager Investeringen Wegen & Kanalen bij de Provincie Overijssel en vertegenwoordiger van de provincie in CHAPLIN: “Omdat we de sector niet alleen kunnen veranderen, werken we landelijk, regionaal en in eigen organisatie met anderen samen. We stellen dit proefvak beschikbaar om innovatieve mengsels in de praktijk te kunnen testen en passen onze standaarden aan op basis van opgedane ervaring. Het programma CHAPLIN sluit goed aan op de doelstellingen van onze organisatie. We helpen graag mee bij de ontwikkeling van lignine asfalt tot een volwaardig alternatief.”

Met Jeroen Grootenhuis (directeur TWW|Negam)

Joop Groen, programmamanager van CHAPLIN, maakte van de gelegenheid gebruik om ook met Jeroen Grootenhuis, directeur van TWW | Negam | Dostal, een samenwerkingscontract te tekenen. Wij heten deze nieuwe deelnemer in het CHAPLIN programma van harte welkom!