Het meerjarenplan beschrijft de ambitie van Stichting BBD in samenwerking met haar stakeholders voor de periode 2018 – 2020. Het is een voortzetting en intensivering van de uitgezette strategie die begon in 2011 met het rapport ‘Agenda biobased economy Zuidwest-Nederland: Agro meets Chemistry – Propositie naar topgebieden van Rijk en Europa 2020’.

Voor de periode 2018 – 2020 wordt het accent gelegd op vier hoofdlijnen:

  1. Continuering van de ontwikkeling van de duurzame circulaire en biobased programma’s – Redefinery, Sugar Delta en Biorizon, met focus op consortiumvorming en acquisitie
  2. Uitbreiding van het nationale en internationale netwerk om kennis, R&D en business development te delen en acquisitie van nieuwe bedrijvigheid (MNO, MKB, startups en scale-ups) te versnellen
  3. Vergroten van de toegevoegde waarde van de actielijnen voor het (I) regionale circulaire en biobased MKB ecosysteem en (II) de regionale programmalijnen in samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen en (III) bovenregionale afstemming en verbinding tussen toplocaties en applicatiecentra
  4. Heroriëntatie en herpositionering

Download hier het meerjarenplan en lees meer over de ambities van Biobased Delta!