Het belang van een biobased economy overschrijdt landsgrenzen. De Biobased Delta werkt daarom actief samen met buitenlandse regio’s waar overheden, MKB, multinationals en kennisinstellingen vergelijkbare programma’s hebben opgezet. Zo kunnen de stakeholders van de Biobased Delta profiteren van technisch-economische kennis, marktvergroting, betere grondstofpositie en gezamenlijke projecten.

De Biobased Delta realiseert internationale samenwerkingen onder andere door middel van zogenoemde Memoranda of Understanding (MoU) met buitenlandse partijen. Dit zijn officiële bekrachtigingen van een samenwerkingsverband. Hieronder vindt u een overzicht van de MoU’s die Biobased Delta heeft afgesloten:

  • Spitzencluster Bioeconomy (Halle): In februari 2017 heeft de Biobased Delta een MoU ondertekend met het Duitse Spitzencluster Bioeconomy (Halle). De focus van het memorandum ligt op bioraffinage, verwaarding van suikers & lignine en biocomposieten. Dit zijn thema ’s die voor beide clusters van groot belang zijn (flagship programma’s).
  • 3BI: Eind oktober 2015 heeft de Biobased Delta een MoU ondertekend met een Duits, Frans en Engels cluster. Samen vormen zij een Europees Intercluster voor met name MKB-samenwerking. In april 2017 is er een matchmaking event geweest in Lille bij de Plant Based Summit, waarbij verschillende ondernemers binnen de clusters met elkaar in contact kwamen. Ook wordt er samengewerkt binnen het BIOPEN project.
  • Interreg Vlaanderen-Nederland: De Europese subsidieregeling INTERREG biedt de mogelijkheid om grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen. In 2014 is de samenwerking met Vlaanderen versterkt, onder andere via Interreg Vlaanderen-Nederland. Binnen deze samenwerking vallen twee actuele projecten voor Biobased Delta: Grenzeloos Biobased Onderwijs en Crossroads 2.
  • Bioindustrial Innovation Canada (BIC): In 2014 ondertekende de Biobased Delta een MoU met BIC tijdens BIO World Congress on Industrial Biotechnology in Philadelphia. Hun gemeenschappelijke ambitie is het stimuleren van de internationale commercialisering van geavanceerde nieuwe technologieën. Technologieën die gericht zijn op bioraffinage van lignocellulose, lignine verwaarding en pyrolyse van biomassa. Daarnaast is er wederzijds interesse om samen te werken op het gebied van onderwijs en universitair onderzoek. Hiervoor vindt een vertaling plaats van Living Lab Biobased Brasil naar Living Lab Biobased Canada.
  • Industries & Agro-Ressources (IAR): In 2014 heeft de Biobased Delta een MoU ondertekend met dit Noord-Franse cluster. De partijen zijn bezig samen projecten te ontwikkelen, onder andere op het gebied van hoogwaardige biomoleculen. Ook vragen ze gezamenlijk subsidies aan voor Nederlandse, Franse en Europese fondsen, meestal via het 3BI Intercluster.