Bio Base Europe

Bio Base Europe is het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie in Europa. Vlaanderen en Nederland hebben de handen in elkaar geslagen om een state-of-the art onderzoeks- en trainingscentrum te bouwen om zo de economische groei, innovatiecapaciteit en duurzame ontwikkeling van onze maatschappij te versnellen.

Lees meer over Bio Base Europe


Bio Base Europe Pilot Plant

De Bio Base Europe Pilot Plant is een flexibele en gediversificeerde pilot plant welke opereert op ton schaal, om zo het kritische gat tussen wetenschappelijke haalbaarheid en industriële toepassingen van nieuwe biotechnologische processen te sluiten.

Lees meer over Bio Base Europe Pilot Plant


Biobased Greenport Westland-Oostland

Biobased Greenport Westland-Oostland is een netwerkorganisatie van bedrijven, kennis- en ketenpartners, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan het realiseren en versterken van de biobased economy in de tuinbouw.

Lees meer over Biobased Greenport Westland-Oostland


BioBased Innovations Garden Rusthoeve 2020

Op de BioBased Innovations Garden (BIGR) in Colijnsplaat worden ruim vijftig gewassen geteeld, getest en verwerkt om op termijn een bijdrage te leveren aan de biobased economy. De Garden is onderdeel van het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve. Binnen de BIGR werken Delphy, Impuls Zeeland, Proefboerderij Rusthoeve, Wageningen UR en ZLTO samen aan nieuwe kansen en mogelijkheden voor de biobased economy. De gewassen die er op zo’n 1,5 hectare worden geteeld, zijn van velerlei aard: van goudsbloemen en paardenbloemen tot vlas, hennep en vezelgewas sida. De overeenkomst tussen alle gewassen is dat ze allemaal op termijn kunnen worden toegepast in de biobased economy. Een van de lopende projecten is ‘Growing a green future’.

Lees meer over BioBased Innovations Garden Rusthoeve 2020


Blue City

Het Rotterdamse BlueCity is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen.

Lees meer over Blue City


Fieldlab Green Economy Westvoorne

Dit Fieldlab ligt aan de noordrand van het Oostvoornse Meer, tussen een Natura 2000-natuurgebied en het Haven Industrieel Complex. Door haar unieke ligging is deze locatie bij uitstek geschikt voor innovaties op het gebied van green economy. Innovaties en experimenten op het gebied van ecologische ontwikkeling, duurzame energiewinning en circulaire economie worden hier ontwikkeld en getoond.

Lees meer over Fieldlab Green Economy Westvoorne


Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus helpt innovatieve ondernemers om hoogwaardige chemicaliën uit suikers ontwikkelen. Op de Campus kunnen deze bedrijven, die de startersfase al achter zich hebben gelaten, hun concept verder ontwikkelen om het klaar te stomen voor testen in een demoplant, een pilot en uiteindelijk marktintroductie

Lees meer over de Green Chemistry Campus of download de brochure


Groene Cirkels

Groene Cirkels wordt gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en kennispartner Wageningen Environmental Research (Alterra). Het initiatief zet zich in voor een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij.

Lees meer over Groene Cirkels


Groene Hart werkt!

Groene Hart Werkt! is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten in het Groene Hart. Samen willen zij de economie in het Groene Hart versterken.

Lees meer over Groene Hart werkt!


SuGu Club

De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en creatieve industrie van Rotterdam.

Lees meer over SuGu Club


The Green Village

The Green Village is een levend laboratorium (fieldlab) op de campus van de TU Delft. Hier gaan onderzoekers, studenten, bedrijven en bezoekers samen op zoek naar nieuwe, duurzame en innovatieve energieoplossingen.

Lees meer over The Green Village