Binnen de Biobased Delta zijn de onderstaande thematische clusters gevormd. In onderstaande lijst vindt u voor elk cluster een contactpersoon.

Algen/zeewier

Carola Helmendach (Impuls)
+31 (0)6 44 14 43 55
+31 (0)118 72 49 00 (algemeen)
carolahelmendach@impulszeeland.nl


Bio-aromaten

Binnen dit cluster ligt de focus op de technologische ontwikkeling van biobased aromaten. Deze bio-aromaten worden vooral ontwikkeld voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. Binnen de Biobased Delta is Biorizon actief bezig met bio-aromaten.

Joop Groen (TNO)
+31 (0)6 51 91 80 96
joop.groen@tno.nl


Biobased Infra

Binnen dit cluster is ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland een belangrijke speler. Impuls heeft, samen met verschillende bedrijven, gewerkt aan de realisatie van enkele pilotprojecten waarbij wegen zijn voorzien van bio-asfalt. In een ander proefproject is vezelbeton (beton met toevoeging van olifantsgras) ontwikkeld voor een geluidswal.

Carola Helmendach (Impuls)
+31 (0)6 44 14 43 55
+31 (0)118 72 49 00 (algemeen)
carolahelmendach@impulszeeland.nl


BioBased Innovation Garden

De Biobased Innovations Garden werkt aan bedrijfsontwikkeling om vanuit akkerbouwgewassen, biobased toepassingen te realiseren. Ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland stimuleert deze transitie op verschillende manieren, onder andere door kansen te signaleren en partijen te verbinden aan mogelijke business cases.

Marlon Pijpelink (Impuls)
+31 (0)6 13 95 63 72
marlonpijpelink@impulszeeland.nl


Biocomposieten

Binnen dit cluster zijn met name mkb-bedrijven actief. Regelmatig wisselen zij ervaringen uit en worden nieuwe business kansen verkend met betrekking tot biocomposieten. De focus ligt daarbij op thermoplastische en thermoset composieten. Vooral voor de segmenten verpakking, horticultuur, bouw en infrastructuur worden showcases ontwikkeld.

Leon Joore (REWIN)
+31 (0)6 51 58 67 76
welcome@natuurvezelapplicatiecentrum.eu


Biopolymeren

Dit cluster focust zicht op onderzoek naar, en ontwikkeling van nieuwe biopolymeren. Dit door zowel synthese als karakterisering van nieuwe monomeren. Daarnaast vindt er marktonderzoek plaats naar nieuwe toepassingen en worden deze ontworpen. Verder worden biopolymeren gecompoundeerd en spuitgegoten op klein en middelgroot volume. Tot slot worden toepassingen van biopolymeren getest en zijn er verschillende informatieve bijeenkomsten, evenementen en cursussen.

Pieter Meuwissen
+31 (0)6 15 24 98 64
pmeuwissen@bom.nl


Decentrale bioraffinage

Bij decentrale bioraffinage wordt gewerkt aan de voorbehandeling van biomassa bij de biomassabron. Ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland ondersteunt dit proces door onder andere kansen te signaleren en partijen te verbinden aan mogelijke business cases.

Marlon Pijpelink (Impuls)
+31 (0)6 13 95 63 72
marlonpijpelink@impulszeeland.nl


Groen (ver)bouwen

Dit cluster bestaat uit een netwerk van ondernemers die actief zijn op het gebied van diverse biobased (bouw)ontwikkelingen. Het doel van het cluster is het realiseren van nieuwe business ketens, waarmee inspirerende referenties ontwikkeld worden. Dit om de transitie naar meer biobased materialen, producten en concepten in de bouw te versnellen.

Verder is ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland actief binnen dit cluster. Impuls begeleidt meerdere projecten die gebaseerd zijn op de principes van de circulaire economie en biobased bouwmaterialen maken daar vaak een onderdeel van uit.

Esther Stapper
+31 (0)6 44 34 82 14
Info@stapperduurzaamadvies.nl

Carola Helmendach (Impuls)
+31 (0)6 44 14 43 55
+31 (0)118 72 49 00 (algemeen)
carolahelmendach@impulszeeland.nl


Natuurlijke kleurstoffen, verf en coatings

Binnen dit cluster worden kennis en ervaringen gedeeld over de extractie en stabilisatie van natuurlijke en duurzame kleurstoffen. Ook wordt bekeken waar deze kleurstoffen toegepast kunnen worden. De focus ligt hierbij op de toepassing in textiel, papier, karton, coatings en (bio)plastics.

Leon Joore (REWIN)
+31 (0)6 51 58 67 76
welcome@natuurvezelapplicatiecentrum.eu


Natuurvezels

Binnen de Biobased Delta houden vooral mkb-bedrijven zich bezig met natuurvezels. Samen verkennen zij nieuwe business kansen en wisselen ze ervaringen uit. Hierbij is aandacht voor de vraag naar natuurvezel gebaseerde producten, maar ook voor de biomassa opwerking, technieken en infrastructuur tot bruikbare grondstof.

Leon Joore (REWIN)
+31 (0)6 51 58 67 76
welcome@natuurvezelapplicatiecentrum.eu


Pyrolyse

Pyrolyse is een techniek waarbij laagwaardige reststromen (o.a. niet-recyclebare plastics, vervuilde biomassa) worden omgezet tot hoogwaardige grondstoffen als olie, kool en gas. Binnen de Biobased Delta is sinds enkele maanden de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland begonnen. Daarin produceren verschillende bedrijven, instituten en ondersteunende partners, door middel van pyrolyse, hoogwaardige grondstoffen.

Roel Koevoets
+ 31 (0) 6 22 66 39 34
r.koevoets@rewin.nl


Verpakkingen

Bioverpakkingen staan binnen dit cluster centraal. Zo is er marktonderzoek naar nieuwe toepassingen van bioverpakkingen. Daarnaast worden deze toepassingen ontworpen. Verder worden bioverpakkingen gecompoundeerd en spuitgegoten op klein en middelgroot volume. Tot slot vinden er testen plaats met bioverpakkingen en zijn er verschillende informatieve bijeenkomsten, evenementen en cursussen.

Pieter Meuwissen
+31 (0)6 15 24 98 64
pmeuwissen@bom.nl