Biobased inkopenMomenteel nemen de Provincies Zuid-Holland, Brabant en Zeeland biobased inkoop op in hun inkoopbeleid. Zo heeft de Provincie Zeeland samen met het Centre of Expertise Biobased Economy een methodiek ontwikkeld voor biobased inkopen. Een van de resultaten is een inkoopmodel waarmee ondernemers de meerwaarde van hun biobased producten inzichtelijk maken voor inkopers. Het is de bedoeling dat deze methodiek verder wordt uitgerold binnen de Biobased Delta. Daarnaast wordt de methodiek ook landelijk geïntroduceerd. Dit om het biobased inkopen in heel Nederland te stimuleren.

Overheden spelen een rol in het creëren van mogelijkheden voor het uittesten van nieuwe Biobased producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de biobased vangrail bij Rijkswaterstaat of de geluidswal van lichtgewicht vezelbeton (olifantsgras) bij een provinciaal wegwerkstation.

Tractaatweg Terneuzen-Gent

Ook bij de aanbesteding van de Tractaatweg Terneuzen-Gent bood de overheid biobased mogelijkheden. De Provincie Zeeland verplichtte inschrijvers om in hun aanbieding bestaande biobased infraproducten op te nemen. Daarnaast werden bij de uitvraag verschillende opties voorgelegd waarop biobased geïnnoveerd kon worden.

Uiteindelijk heeft Boskalis de opdracht gekregen. Dit bedrijf gaat onder andere een halfverharding van biopolymeer toepassen. Verder komt Boskalis met een pilot om verkeerslichtkasten te maken van biocomposiet materiaal.

Showroom biobased bouwen

Naast het scheppen van mogelijkheden, heeft de overheid ook een biobased showroom ingericht. Dit op de verzorgingsplaats Westkop, op de Grevelingendam bij Bruinisse. Deze presentatieruimte is gerealiseerd door Rijkswaterstaat Zeelanden Delta en toegespitst op biobased bouwen in de grond-, weg- en waterbouw.

In de showroom zijn vijftien ecologische iconen op een rij gezet, die bijdragen aan een verdere reductie van de CO2-uitstoot. De iconen zijn voorzien van uitleg door middel van informatieborden. Onder andere een 60% biobased lantaarnpaal en een vangrail gemaakt van biocomposiet staan tentoongesteld. Daarnaast wordt de verzorgingsplaats Westkop een testlocatie voor innovatieve duurzame materialen zoals biobased palen, drainagebuizen en bouwblokken.