Wij zijn een vereniging van 14.500 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en de toekomst van onze leden. Vanuit de traditie en wortels die 175 jaar terug gaan.

Dat doen we eigentijds door een combinatie van activiteiten. We opereren in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis. Zoals elke vereniging heeft ZLTO een bestuurlijke organisatie die de leden zeggenschap op en participatie in de organisatie geeft

Uitgangspunt: Boeren hebben een oplossing

Als boeren en tuinders staan we midden in de maatschappij en vervullen een sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van groene energie, van biobased materialen, van zorg, van natuurbeheer, van leefbaarheid, van biodiversiteit, van recreatie en beleving.  Vanuit die veelzijdigheid is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat ‘Boeren een oplossing hebben!’ Daar zijn we trots op en daar geloven we in.

Samen met LTO Noord en LLTB  werkt ZLTO samen in LTO Nederland.

NCB Participaties

ZLTO heeft aan de wieg gestaan van menig bedrijf in de voedsel- en agrisector in Nederland. Vroeger nog onder de noemer van Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Tegenwoordig is NCB Participaties de investeringsmaatschappij die is gelieerd aan ZLTO.