Inwoners en bedrijven maken dagelijks gebruik van het water, de lucht en de bodem in Brabant. De provincie wil het Brabantse milieu schoon en gezond houden. Om dat te bereiken stelt de provincie regels op en wordt duurzaam gebruik van de leefomgeving gestimuleerd.